12.08.2005 00:00

Mirotické setkání loutek a hudby II.

to je název festivalu, který vznikl v roce 2004 z nápadu a iniciativy Ladislava L. Tomeše. Protože to byla akce zdařilá, úspěšná a hojně navštívená, její zakladatel a pořadatel v činnosti neustal. I díky finanční pomoci nadace Vltava, Jihočeského folklorního sdružení a dlouhé řady sponzorů se letos můžete těšit na druhý ročník tohoto divadelně - hudebního festivalu. Koná se v sobotu 27. srpna 2005 v Miroticích.

Jihočeské Mirotice jsou místem, které svou prací obohatili malíř Mikoláš Aleš, řezbář Mikoláš Sychrovský a loutkář Matěj Kopecký. Současní divadelní, hudební a výtvarní umělci, kteří se "Setkání" zúčastní mají možnost na tuto tvůrčí energii navázat, udržovat ji a nadále rozšiřovat. Z muzikantů zde vystoupí například Václav Koubek a Vladimír Merta. Můžete se těšit na představení divadla KVELB, AHA, ANEBO, skupiny Komedianti na káře, Studia Dell arte, Studia Bubec, na představení Zdeňka Korčiána a na herce Malého Vinohradského divadla Martinu Prášilovou a Lukáše Šolce, kteří budou celý den moderovat. Jak je patrné i z tohoto stručného výčtu, repertoár mirotického festivalu bude pestrý a nabitý. Na své si jistě přijdou děti i dospělí.

Za zmínku určitě stojí i to, že hrát se bude za každého počasí. Na ostrově u Dolejšího mlýna, kde se festival koná, bude totiž postaven velký divadelní stan. Proto se nikdo ze zúčastněných nemusí obávat rozmarů přírody.

Ke kulturnímu vyžití patří také dobré a lahodné občerstvení. A kdo ani toho nebude mít dost, pořadatelé slibují možnost projížďky na lodičkách či šplhání po horolezecké stěně.

Dá se tohle všechno stihnout během jediného dne? Na tuto otázku si můžete odpovědět pouze tehdy, když se druhého ročníku "Mirotického setkání loutek a hudby" zúčastníte! Rozhodně strávíte den plný zábavy, veselí a zajímavých setkání.

Marta Dvorská - režisérka

http://mirotickesetkani.sweb.cz

Pořadatel – Ladislav Loisa Tomeš
Mirotice 266
398 01
tel.: 777 900 160
e-mail: mirotickesetkani@seznam.cz

Zdroj: morotickesetkani@seznam.cz

Autor článku: redakce