05.03.2007 00:00

Mistr uměleckého smaltu Petr Bednář zahájí výstavu v Moravském divadle

V pátek 9. března 2007 v 18.00 hodin bude v galerii Oldřicha Šimáčka ve foyer Moravského divadla Olomouc slavnostně zahájena výstava smaltovaných obrazů Petra Bednáře nazvaná Člověk.

Smaltu – prastaré umělecko-řemeslné technice – se programově věnuje nevelký okruh umělců. V České republice se v průběhu minulých desetiletí vyprofilovalo několik výrazných osobností, mezi které patří také výtvarník Petr Bednář.

Petr Bednář se narodil v roce 1946 v Ostravici a s výtvarným smaltem začal v roce 1972. Svou tvorbu veřejnosti poprvé představil v roce 1976. Tento skromný umělec reprezentoval české smaltérské umění již několikrát na největším mezinárodním setkání smaltérů ve francouzském Limoges, ale i na nejprestižnějších světových přehlídkách tohoto uměleckého žánru v Tokiu nebo německém Coburgu. U nás vystavoval mj. na I. trienále smaltů ve Frýdku-Místku, představil se na velké výstavě v Národním technickém muzeu v Praze a v Poděbradech. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách řady institucí v zahraničí i u nás (Musée de l´Émail Limoges, Národní technické muzeum Praha, Muzeu Beskyd Frýdek-Místek, Galerie uměleckého smaltu a litiny Frýdlant nad Ostravicí, také v soukromých sbírkách v Evropě). Petr Bednář je jednou z klíčových osobností, které stály při zrodu EMAILARTu, asociace, jejíž smyslem a posláním je oživení a zachování výtvarné tradice smaltu v Pobeskydí. Věnuje se komorní i monumentální tvorbě smaltu, smaltu v architektuře, dále kresbě i malbě. Žije a tvoří ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Svou dlouholetou tvorbou položil základ vzniku fenoménu Frýdlantské smaltérské školy, která je charakteristická několika výraznými znaky jako např. využití nových – v Čechách i ve světě běžně nepoužívaných technologických a výtvarných postupů – jako je práce s nerezem, využití podkladového plechu bez základového smaltu a vysokých a strukturovaných vrstev emailu, kolážování, vědomý odklon od dekorativnosti a prvoplánové užitkovosti. Důležitým se stává také humanistický obsah a umělecká výpověď smaltu.

Výstava nazvaná jednoduše „Člověk“ je výběrem zachycujícím několik období umělcovy tvorby. Díky zkušenostem a důvěrnému dlouholetému poznání složité technologie smaltu dokáže Petr Bednář naplno zužitkovat všechny skrytá bohatství této techniky: mistrně spojuje kov, sklo a oheň, křehkost, bohatství barev, odolnost i neměnnost... Své pojetí světa a vidění přírody a člověka vyjadřuje jasnou, srozumitelně vedenou linií a vysoce kultivovanou výtvarnou zkratkou. Svůj zájem dlouhodobě soustředí na spojení člověka s krásami přírody, na vnitřní prožitek člověka, láká ho také neustálý pohyb a věčný koloběh života a smrti.

Pavla Bergmannová

PR, Moravské divadlo Olomouc

Zdroj: bergmannova@moravskedivadlo.cz

Autor článku: Informace z divadel