18.10.2004 00:00

MK – podpora neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2005

Odbor regionální a národnostní kultury MK zveřejnil přehled výběrových řízení, grantových programů na podporu projektů z oblasti neprofesionálního umění, regionální a národnostní kultury v roce 2005. Vyhlášené termíny jsou různé podle typu jednotlivých programů a to počínaje 22. listopadem 2004 a 30. dubnem 2005 konče.

 

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrová řízení a granty pro rok 2005

Odbor regionální a národnostní kultury

 • Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit – obory hudební, taneční, divadelní, výtvarné a dětské estetické aktivity, včetně národních akcí neprofesionálního umění v roce 2005
  uzávěrka pro předložení projektů: 30. listopadu 2004
  určení: občanská sdružení registrovaná do 31. 12. 2003 ve smyslu zák. č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  uzávěrka pro předložení projektů: 31. ledna 2005
  určení: kulturní zařízení, obce, města a jiné právnické a fyzické osoby
 • Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2005
  uzávěrka pro předložení projektů:
  30. dubna 2005
  určení: občanská sdružení registrovaná do 31. 12. 2003 ve smyslu zák. č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a fyzické osoby zastupující skupinu (sbor, soubor apod.)
 • Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů v roce 2005
  uzávěrka pro předložení projektů:
  3. prosince 2004
  určení: občanská sdružení registrovaná do 31. 12. 2003 ve smyslu zák. č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Podpora tradiční lidové kultury v roce 2005
  uzávěrka pro předložení projektů:
  22. listopadu 2004
  určení: právnické a fyzické osoby, včetně občanských sdružení, registrovaných do 31. 12. 2003 ve smyslu zák. č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Podpora zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit v roce 2005
  uzávěrka pro předložení projektů:
  10. prosince 2004
  určení: občanská sdružení registrovaná do 31. 12. 2003 ve smyslu zák. č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR v roce 2005
  uzávěrka pro předložení projektů:
  25. listopadu 2004
  určení: právnické a fyzické osoby
 • Podpora integrace příslušníků romské komunity v roce 2005
  uzávěrka pro předložení projektů:
  6. prosince 2004
  určení: právnické osoby
 • Podpora integrace cizinců žijících v ČR v roce 2005
  uzávěrka pro předložení projektů:
  29. listopadu 2004
  určení: právnické a fyzické osoby
 • Podpora lokálních kulturních tradic v roce 2005
  termín předložení projektů:
  průběžně celoročně
  obce do konce III. čtvrtletí
  určení: právnické a fyzické osoby


Texty vyhlášení, včetně podmínek a formuláře, na němž se projekty předkládají, lze vyžádat na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1; telefonicky na čísle 257 085 258, 224 310 680, e-mail: libuse.vankova@mkcr.cz – Mgr. Libuše Vaňková (zdravotně postižení občané, tradiční lidová kultura); tel. 257085265, e-mail: vaclav.appl@mkcr.cz - PhDr. Václav Appl (národnostní menšiny, zájmové kulturní – mimoumělecké aktivity); tel. 257085259, e-mail: ivana.vozkova@mkcr.cz - Ivana Vozková, tel. 257085470, e-mail: vera.skopova@mkcr.cz – Mgr. Věra Skopová, tel. 257085291, e-mail: roza.polendova@mkcr.cz – Róza Polendová (neprofesionální umělecké aktivity); tel. 257085269, e-mail: kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz – Mgr. Květoslava Gabrielová (romská komunita, integrace cizinců, tradiční lidová kultura); tel. 257085292, e-mail: michal.nadvornik@mkcvr.cz – Mgr. Michal Nádvorník (lokální kulturní tradice).

Lze je získat též prostřednictvím internetu, ze stránek MK, adresa http://www.mkcr.cz, rubrika Regionální a národnostní kultura - Granty.

Mimo konkurzy vyhlášené pouze pro občanská sdružení může Ministerstvo kultury v uvedených programech mimořádně a v odůvodněných případech poskytnout v roce 2005 individuální finanční příspěvky právnickým a fyzickým osobám, jiné organizační formy než občanská sdružení, na veřejně prospěšné projekty, za stejných podmínek jako pro účastníky konkurzů, kromě termínu uzávěrky. Informace o předkládání žádostí mohou zájemci získat v odboru regionální a národnostní kultury na uvedených kontaktních adresách. ¨

ZDROJ: http://www.proculture.cz/index.php?a_id=455

Autor článku: bulletin ProCulture