18.05.2020 08:18

MKČR: výběrové dotační řízení v programu Kulturní aktivity na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií

Na základě Usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 408 o některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury, vyhlašuje Ministerstvo kultury mimořádnou výzvy k podání žádosti ve výběrovém dotačním řízení v programu „Kulturní aktivity“ na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií.

Podmínky, formuláře a termíny pro podání žádostí naleznete zde.

Autor článku: Převzato z: https://www.mkcr.cz/