20.06.2017 11:49

Mladá scéna na Malé scéně v Ústí nad Orlicí

Ve dnech 21. až 25. června 2017 bude v Ústí nad Orlicí probíhat přehlídka Mladá scéna – celostátní přehlídka studentských divadelních souborů.

Kromě zajímavých a inspirativních vystoupení mladých souborů (většinou středoškolských) bude součástí přehlídky také vzdělávací program pro studenty, ale i pro jejich pedagogy. Pro osvěžení se účastníci tradičně vydají na společný výlet na Andrlův chlum.

V rámci přehlídky vystoupí třináct divadelních souborů vybraných z patnácti postupových kol ze všech krajů České republiky. Přehlídka se pokusí představit středoškolské a mladé divadlo v celé jeho šíři, diváci uvidí systematicky vedené soubory základních uměleckých škol i jednorázová uskupení středoškoláků s autorskými projekty, činoherní inscenace, pokusy o absurdní divadlo, loutkové divadlo a jedno představení je v anglickém jazyce. Hrát se bude i ve sklepení a u klavíru. Účastníci mají možnost nejen zhlédnout všechna představení, ale také se aktivně zapojit ve společných diskusích o viděném. Lektorský sbor bude letos pracovat ve složení: Jana Franková, Ivo Kristián Kubák, Jana Soprová (recenzentka), Tomáš Žižka a Roman Černík (moderátor diskusí).

Vzdělávací část obsahuje sedm seminářů, z toho jeden pro pedagogy s herečkou a pedagožkou DAMU Evou Spoustovou. Studentské semináře jsou zaměřeny na zvuk (Heidi Hornáčková), pohyb (Veronika Vaculíková), autorské psaní (Adam Doležal), masku (Veronika Poldauf Riedlbauchová),  improvizaci (Jana Machalíková) a diskuse (Šimon Stiburek).

Stejně jako v minulých letech má i letos přehlídka své „utajené“ téma, kterým je překračování vlastních limitů. Inspirativní představení pro letošní rok je představení Valérie a týden divů od souboru Latrina Magika, Nová scéna Národního divadla V.A.D.

Pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají přehlídku NIPOS-ARTAMA a Malá scéna Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Gymnáziem Ústí nad Orlicí a za finančního přispění města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.

 

Autor článku: Převzato z: https://www.mkcr.cz/