28.05.2022 13:29

Moravská zemská knihovna vydává publikaci o česko-francouzském skladateli Antonínu Rejchovi

V únoru loňského roku připravila Moravská zemská knihovna (MZK) ve spolupráci s Francouzskou národní knihovnou (Bibliothèque nationale de France, dále BnF) společnou virtuální výstavu „Antonín Rejcha znovunalezený“. Ta vznikala u příležitosti výročí 250 let od narození tohoto významného česko-francouzského skladatele a uznávaného hudebního teoretika. 

Nyní k 186. výročí úmrtí skladatele vydává MZK ve spolupráci s BnF novou odbornou publikaci s názvem Antonín Rejcha znovunalezený. Katalog výstavy / Antoine Reicha redécouvert. Catalogue de l’exposition., která se věnuje Rejchovu životu, dílu i přesahům do současnosti. 

Rejcha se narodil v Praze, byl vrstevníkem a přítelem Ludwiga van Beethovena, široce uznávaným profesorem skladby a prvním rodilým Čechem zvoleným za člena Francouzské akademie krásných umění. Jako uznávaný profesor francouzské konzervatoře přijal francouzské občanství. Kniha přináší výsledky nejnovějších výzkumů zaměřených na život a dílo skladatele, obsahuje také několik shrnujících kapitol k jednotlivým aspektům Rejchovy tvorby a detailně rozebírá vybrané exponáty z výstavy. Čtenáři zde najdou také přehledové kapitoly k dosud málo zpracovaným tématům z jeho života a díla.  V rámci příprav publikace byly také nalezeny či nově identifikovány archivní prameny, pocházející z části ze soukromých sbírek, které objasňují historii některých Rejchových děl a umožňují lépe pochopit osud skladatelových rukopisů po jeho smrti.

Součástí bohatého obrazového materiálu jsou i unikátní dokumenty ze soukromých sbírek, spjaté s Rejchovou pařížskou rodinou, ale také nově zdigitalizované Rejchovy hudební rukopisy.

Pro sepsání knihy spojili kurátoři výstavy Jana Franková (MZK) a François-Pierre Goy (BnF) své síly s předními specialisty na Antonína Rejchu z Francie, Německa, USA a Švédska.

Vydat katalog jsme se rozhodli až po spuštění výstavy. Inspirovalo nás k tomu množství nových a překvapivých objevů mezi Rejchovými rukopisy ve sbírkách Francouzské národní knihovny, které jsme chtěli čtenářům zpřístupnit. Třešničkou na dortu pak byl naprosto nečekaný nález Rejchova zápisníku v březnu 2021 u popelnic v Paříži, k jehož identifikaci naše výstava přispěla. Ani chvíli jsme neváhali a rozbor obsahu zápisníku včetně kvalitních reprodukcí do knihy zařadili,“ uvádí k obsahu publikace její spoluautorka Jana Franková z MZK.

Kniha je k dispozici zdarma ve dvou verzích, elektronické a tištěné. Elektronická je ke stažení na stránkách MZK v sekci „publikace“ (https://www.mzk.cz/publikace) a obsahuje navíc odkazy na konkrétní zdigitalizované archivní prameny použité pro Rejchův rodokmen. Tištěnou si mohou zájemci objednávat na emailu marcela.bugnerova@mzk.cz nebo tel.: 541 646 301.

MZK má za sebou společně s BnF již několik dílčích projektů, jako např. rejchovské konference ve Francii a online v Brně, virtuální výstavu, a nově i odbornou publikaci. Současně s tím probíhá i kooperace v oblasti vědy, výzkumu a digitalizace, která byla vloni stvrzena podepsáním memoranda o spolupráci obou významných knihovnických institucí.

Virtuální výstavu, která je průběžně aktualizována a rozšiřována (např. i o informace o publikaci), si můžete prohlédnout na adrese https://rejcha.knihovny.cz/.

Autor článku: převzato z: https://www.mkcr.cz/, Radoslav Pospíchal