28.01.2022 09:50

Moravské divadlo Olomouc: konkurz (1. hoboj)

Ředitel Moravského divadla Olomouc David Gerneš a umělecký šéf souboru opery a operety Moravského divadla Olomouc Miloslav Oswald vypisují konkurz na obsazení místa: 1. hoboj

úvazek 1.0 (s nástupem od nové sezony - srpen 2022)

Podmínky:

  • W. A. Mozart: Koncert C dur pro hoboj (1. a 2. věta)
  • hra orchestrálních partů (vybrané party budou přihlášeným uchazečům zaslány na vyžádání)
  • odpovídající vzdělání

Termín konkurzu: čtvrtek  14.dubna 2022 od  10:00 hod v MDO

Přihlášku a stručný životopis zašlete do 7. 4. 2022 na adresu: Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 771 11 Olomouc nebo elektronicky na adresu: miloslav.oswald@mdol.cz

Kontaktní osoba: Jiří Blahunek, DiS., inspektor orchestru (585 500 112, 604 727 572, jiri.blahunek@mdol.cz)

Autor článku: Převzato z: http://www.moravskedivadlo.cz/