20.07.2021 10:58

Moravské divadlo: konkurz (2. housle – tutti)

Ředitel Moravského divadla Olomouc David Gerneš a umělecký šéf souboru opery a operety Moravského divadla Olomouc Miloslav Oswald vypisují konkurz na obsazení místa: 2. housle  - tutti.

úvazek 1.0 s nástupem od 1. 1. 2022

Podmínky:

  • koncert pro housle W. A. Mozarta (1. a 2. věta) s kadencí
  • hra orchestrálních partů (vybrané party budou přihlášeným uchazečům zaslány na vyžádání)
  • odpovídající vzdělání

Termín konkurzu: pondělí 8. listopadu 2021 od 10:00 hod v MDO

Přihlášku a stručný životopis, případně part klavírního doprovodu zašlete do 1. listopadu 2021 na adresu:
Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 771 11 Olomouc
nebo elektronicky na adresu: miloslav.oswald@mdol.cz

Kontaktní osoba: Jiří Blahunek, DiS., inspektor orchestru (585 500 112, 604 727 572, jiri.blahunek@mdol.cz)

Autor článku: Převzato z: http://www.moravskedivadlo.cz/