08.09.2022 12:10

Moravské divadlo Olomouc: konkurz (2. lesní roh s povinností 4. lesního rohu)

Ředitel Moravského divadla Olomouc David Gerneš a umělecká šéfka souboru opery a operety Moravského divadla Olomouc Veronika Loulová vypisují konkurz na obsazení místa: 2. lesního rohu s povinností 4. lesního rohu

úvazek 1.0 (s nástupem od 15.11.2022)

Podmínky:

  • W. A. Mozart: Koncert č. 2 Es-dur KV417(1. a 2. věta)
  • nebo W. A. Mozart: Koncert č. 3 Es-dur KV447 (1. a 2. věta)
  • hra orchestrálních partů (vybrané party budou přihlášeným uchazečům zaslány na vyžádání)
  • odpovídající vzdělání

Termín konkurzu: pondělí 31.října 2022 od  10:00 hod v MDO

Přihlášku a stručný životopis zašlete do 24. 10.2022 na adresu: Veronika Loulová, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 771 11 Olomouc nebo elektronicky na adresu: veronika.loulova@mdol.cz

Kontaktní osoba: Jiří Blahunek, DiS., inspektor orchestru (585 500 112,604 727 572, jiri.blahunek@mdol.cz)

Autor článku: převzato z: http://www.moravskedivadlo.cz/