13.01.2020 12:46

Multimediální inscenace představí čtyři soubory ze čtyř zemí pracující s herci se zdravotním postižením

Pražskému publiku se v pátek 24. ledna představí v odvážné souhře v jediném večeru na jevišti Divadla U Hasičů hned 4 soubory, které pracují s herci se zdravotním postižením. Společně s Bohnickou divadelní společností při Studiu Citadela tu vystoupí performeři z Itálie, Irska a Řecka – Nazareno Cooperativo (IT, Carpi), KCAT–Equinox Theatre Company (IE, Callan) a THE.AM.A Theatre of disabled people (Athény, Řecko).

Společná inscenace vznikala v průběhu loňského roku na různých místech Evropy, a to díky podpoře programu Evropské unie Kreativní Evropa. V postupném nastudování čtyřmi kmenovými režiséry jednotlivých souborů bude inscenace glosující tzv. uprchlickou otázku po pražské premiéře dále představena v Itálii, Irsku a Řecku.

“Žádný z nás neopouští domov, pokud bolest, která má přijít, je větší než bolest, kterou necháváme za sebou.”

Příběhy o migraci (nejen) v přírodě podle scénáře dokumentaristky Silvie Chiodin se staly námětem, výzvou pro křehký a přece sugestivní jevištní tvar složený z více divadelních rukopisů. Předstupněm tvorby inscenace byly rozhovory s migranty v jednotlivých zemích.

Inscenace v principu staví na fyzickém herectví a nonverbálním výrazivu a na společné scéně představí českému a později i zahraničnímu publiku experimentující soubory z různých koutů Evropy. (Premiérové představení v Praze uvádíme v češtině.)

“Naše představení je svého druhu tragikomická hra s předsudky. V české kotlině zahlédne­me dneska reálného uprchlíka povýtce jen z televizní obrazovky nebo na internetu. Optikou bulváru a populistických statusů se obáváme čehosi nepěkně virtuálního. Osudy migrantů k nám přicházejí v mediální zkratce – a my se pak chováme zkratkovitě vystaveni kusým efektním záběrům, fotkám a svalnatým komentářům na sociálních sítích. Přitom tu s námi vcelku spokojeně žijí už léta kupříkladu v početné diaspoře Vietnamci nebo tisíce utečenců z oblastí válečných konfliktů, bosenští muslimové, političtí běženci z bývalého Sovětského svazu, … Z dob, kdy pranýřování migrace ještě nebylo v kurzu,” říká režisérka Vendula Kodetová.

“Vyprávíme ovšem zároveň osudy samotných herců, protože nálepku jinakosti, cizince mezi svými můžete nenápadně dostat, i když jste tady doma. Třeba když máte za sebou zkušenost psychiatrické léčby,” dodává.

S nadsázkou vykračují herci v inscenaci naproti společenským stigmatům, která i je samotné obvykle činí bezdůvodně méně schopnými než lidi takzvaně normální.

Tvůrci se přitom chtějí vyhnout snadným řešením a černobílé verzi skutečnosti. Citovat lze z komentáře k původnímu scénáři: V téhle hře nenajdete žádné bídníky ani spasitele. Jsou jenom muži a ženy…


POWER. Každý odněkud pocházíme 
We all come from somewhere
Režie: Vendula Kodetová.
Pohybová supervize a spolupráce: Vendula Burger a Ivana Hessová a kol.
Výprava: Andrea Králová a kol.
Light design: Jiří Kufr
Dramaturgická spolupráce: Marek Dušák
Režijní spolupráce IT/IE/GR: Enrico Zanella, Janice de Broithe, Vassilis Oikonomou.

V den premiéry proběhne v Divadle U Hasičů od 11 hodin veřejná generálka, která je především otevřena mladým divákům a seniorům.


O projektu

Pražská premiéra je prvým veřejným výstupem dvouletého projektu POWER, jehož hlavním záměrem je podpora nadnárodní koprodukce divadelní inscenace s herci se zdravotním postižením a mobilita těchto umělců v sérii představení napříč Evropou. POWER zároveň posiluje kompetence, dovednosti a zkušenosti subjektů, které organizují (para)umělecké aktivity pro osoby se zdravotním postižením.

Obecným cílem projektu je dále zviditelnění, koncepční propagace divadelních produkcí, jež aktivně zapojují osoby se znevýhodněním, a přirozené sociální začleňování osob s postiže­ním prostřednictvím umělecké spolupráce.

POWER nemá rozhodně ambici jen s nadhledem zatřást našimi fóbiemi z jinakosti: nad rámec uměleckého počinu dává hercům se zdravotním postižením příležitost pohybovat se v průběhu jednoho roku na jevištích po celé Evropě.

Autor článku: Marek Dušák