18.11.2004 00:00

Multimediální představení Mind on the Line

ŠKOLSKÁ 28 - KOMUNIKAČNÍ PROSTOR a LINHARTOVA SPOLEČNOST, o.p.s. uvádějí

10.prosince 19.30 hod
multimediální představení "Mind on the Line"
Gary Hill, George Quasha, Charles Stein, Aaron Miller, Dorota Czerner

"Mind on the Line" kombinuje video sekvence a animace Garyho Hilla video/audio/textové konstrukce George Quashy a Aarona Millera,, které jsou generovány v reálném čase na projekčních plochách. Projekce se prolínají s performancí Garyho Hilla, George Quashy, Charlese Steina, a Doroty Czerner.

Gary Hill patří mezi význačné osobnosti videoartu a multimediální tvorby. Mind on the Line je jeho první prezentace v Praze. Hill se inspiruje problematikou jazyka a vnímání skutečnosti, tématizující jeho instalace použitím textů existenciálních filosofů (Maurice Blanchot, Jacques Derrida, Martin Heidegger, nebo Nietzsche). Jeho dílo v oblasti videa a instalace se stalo součástí programů ve význačných galeriích a muzeích téměř po tři desetiletí (přes 250 výstav, řada katalogů a publikací původních textů, samostatné výstavy například v Guggenheim Museum (New York), Stedelijk Museum (Amsterdam), Hirshhorn Museum (Washington, D.C.), MoMA (New York), Centre Georges Pompidou (Paris), Kunsthalle (Vienna), atd. Tento rok dostal Hill prestižní cenu MacArthur Fellowship.

Básníci/intermediální umělci, vydavatelé George Quasha a Charles Stein vystupovali s Gary Hillem a spolupracovali s ním na mnoha "jednokanálových videích" i video-instalacích, (vedle autorství řady článků v katalozích a publikacích). Věnují se mluvené poezii a jsou autory "hyper-fonického" jazyka, včetně Steinovy "sólové" interakce s básnířkou Dorotou Czerner a s jejím "překladem" do polštiny. Quashova práce "autogenerujícího se " uměleckého díla" obsahující žánry videa, poezie, sochařství, kresby, a perkusí je součástí představení. Aaron Miller se zabývá tvorbou intermediálních představení a instalací, pracoval s Gary Hillem v poslední době na několika realizacích; jeho videoart byl vystaven v řadě galeriích po celém světě.

Leitmotivem představení, (které vzniklo jako kolektivní tvar) je neustálý posun/přesun "centra pozornosti", kladoucí před náš "smysl pro realitu" permanentní otazník. Hra probíhá mezi událostmi vnímanými v "reálném čase" (promítanými zároveň na plátno) a "identickými" nebo podobnými ději, které byly přednatočeny a jsou následně prezentovány jako text, animace a video.Tyto "prahové formy objektu" způsobují pocit posunu prožívání času a relativizují vnímání "přítomnosti": co probíhá opravdu "zde" a "teď", je to protiklad toho, co se zdá být projekcí lidského myšlení a percepčního aparátu. Záhadná a složitá povaha vjemu objektu (i nás samých) je zde zpřítomněna prostřednictvím komplexního a mnohovrstevnatého pletiva a prostupování přednatočených materiálů a živého pohybu performance. Každá sekvence se stává impulzem k propojení vjemu skutečnosti "do linie" a stává se zároveň položenou otázkou po "lineárnosti" lidského vnímání. Co tvoří tuto hranici a kde je linie, dělící nás od věcí a od "těch ostatních"? (Dorota Czerner)

Pražské představení "Mind on the Line" ve Školská 28 - Komunikačním prostoru je umožněno díky grantu nadace Trust for Mutual Understanding a je organizováno ve spolupráci s Filmovou a televizní fakultou AMU. Diskuze a výběr z díla Garyho Hilla budou prezentovány den před představením na FAMU dne 9. prosince v projekční místnosti U1 od 19.30 hod. za přítomnosti hostů (Gary Hill, George Quasha, Charles Stein, Aaron Miller, Dorota Czerner). Program: Mediations (towards a remake of Soundings), 1979 / 1986, Video (color, stereo sound) / 4m17 s/, Site Recite (a prologue), 1989, Video (color, stereo sound) / Wideo (color, stereo sound), /4 m/, Why Do Things Get in a Muddle? (Come on Petunia), 1984 Video (color, stereo sound) / 32 m/, Full Circle, 1978 Video (color, sound), / 3 m 25 s/, Happenstance (part one of many parts), 1982 - 83, Video (black-and-white, stereo sound) / 6 m 30 s, Around & About, 1980, Video (color, sound) / 4 m 45 s/, Incidence of Catastrophe, 1987 - 88, Video (color, stereo sound) , 43 m 51 s/

Rezervace vstupenek na představení "Mind on the Line" ve Školská 28 - Komunikačním prostoru nutná na tel: (+420)731 150 179.

Více informací:
Dana Recmanová
Školská 28 - Komunikační prostor
Školská 28, 110 00 Praha 1
dana@skolska28.cz
tel: 296 325 066, 731 150 179
www.skolska28.cz

Školská 29- Komunikační prostor je provozován Linhartovou společností ve spolupráci s Linhartovou nadací, za podpory hl. města Prahy.

Autor článku: příspěvky veřejnosti