12.10.2007 00:00

Muzeum českého amatérského divadla v Miletíně

Myšlenka zachovat hmotné památky na činnost ochotnických souborů a uspořádat je do expozice našla úrodnou půdu u Divadelního souboru Erben v Miletíně a díky dobročinnosti majitele zámku pana Ondřeje Stýbla i za nezanedbatelné pomoci Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu a za podpory Ministerstva kultury a dalších sponzorů se ji podařilo v základní expozici realizovat.

První krok – úvodní expozice - se ukázal úspěšným, přitažlivým a všemi oceňovaným. Rychle však překročil rámec, ale i možnosti, zakladatelského souboru i regionu. Stále více se problémy realizace celého projektu dotýkají amatérských divadelníků celé země.

Pokoušíme se zapojit do toho náročného úkolu širší okruh zájemců o historii amatérského divadla než umožňuje péče jednoho souboru nebo několika sebeobětavějších místních pracovníků, pokoušíme se využít vědomostí a zkušeností dalších historiků divadla, amatérských divadelních sdružení, jednotlivých souborů a zájemců o divadelní historii v místech.

Muzeum by se mělo, podle našeho názoru, stát záležitostí všech amatérských divadelníků i jejich profesionálních spolupracovníků.

Proto na základě schválených stanov občanského sdružení vytváříme společenství, které bude společnými silami o své muzeum pečovat. Předpokládáme, že budeme společně na demokratických základech nezávisle řešit všechny problémy shromažďování exponátů, vytváření expozic a provozu Muzea, které dávno překročilo místní nebo jen regionální význam.

Zveme vás, abyste se stali členy tohoto společenství.

Podepsaní pracovníci vytvořili Přípravný výbor a do ustavující výroční schůze, která rozhodne o členech, funkcionářích a zpřesnění stanov, budou organizovat její přípravu

Prof. PhDr. Jan Císař, CSc., divadelní teoretik, Praha

Prof. Mgr. František Laurin, režisér, pedagog Praha

Mgr. Miloslav Hýbner, organizátor zbudování Muzea, Divadelní soubor Erben, Miletín

Milan Lánský, realizátor vybavení expozic Muzea, Divadelní soubor Erben, Miletín

Emanuel Matys, dramaturg Divadélka na zámku, Bílé Poličany

Mgr. Ondřej Stýblo, majitel zámku, Miletín

Jiří Valenta, autor scénáře expozic Muzea, Praha

Bližší informace a přihlášku najdete na adresa: Muzeum českého amatérského divadla, 507 71 Miletín, zámek

Informace podají:
Mgr. Miloslav Hýbner, mobil 737 308 469, Miletín
Jiří Valenta, mobil 728 305 839 , Praha

Zdroj: miletinmuzeum@seznam.cz

Autor článku: Informace z divadel