25.04.2008 00:00

Muzeum českého amatérského divadla v Miletíně

Vzniklo občanské sdružení zájemců o historii ochotnického divadla v Miletíně.

Těšíme se, že i Vy se stanete jeho členy a třeba jen na dálku přiložíte ruku k dílu nebo jen projevíte zájem o jeho činnost.

2002 Divadelní soubor Erben v Miletíně pořádal výstavku k 175. Výročí založení spolku a rozhodl se vytvořit stálou expozici o amatérském divadle.

2003 Majitel zámku nabídl prostory pro realizaci muzea.

2004 Proveden sběr exponátů v severovýchodních Čechách a s využitím informací Databáze českého amatérského divadla vznikal scénář Muzea.

2005 Scénář byl posouzen skupinou významných českých teatrologů a zahájeny práce na instalaci.

2006 Vernisáží prvních částí expozice nazvaných Kouzelný svět divadla vzniklo Muzeum českého amatérského divadla.

2007 Realizovány expozice Základní prameny lidového divadelnictví a Divadlo národního obrození.

Vznikla výstava Malované opony, která putuje po přehlídkových místech ochotnických festivalů.

Ustavilo se občanské sdružení pečující o budování a provoz Muzea.

Bližší informace :

http://miletin.amaterskedivadlo.cz

http://www.amaterskedivadlo.cz

Zdroj: muzeummiletin@seznam.cz

Autor článku: Informace z divadel