01.06.2015 13:33

Na bývalé faře v Sudslavi vznikla expozice ochotnických kulis

Na bývalé faře v Sudslavi na Orlickoústecku vznikla expozice ochotnických divadelních kulis z období první republiky. Používali je místní divadelníci, kteří s nimi kdysi hráli kusy jako Lucerna, Kája Mařík v pohádce, Ben Hur nebo Starořímská hra. Byly nalezeny na půdě barokního objektu, který před lety koupil historik Tomáš Zaplatílek. V zapomnění ležely téměř 60 let.

Mnoho kulis není v dobrém stavu, dosud se podařilo úplně restaurovat tři. "Získali jsme na to dotaci z nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Další postup je závislý na financích," řekl ČTK Zaplatílek.

Celá dochovaná sbírka čítá téměř 90 kulis a obsahuje šest kompletních divadelních scén - džungle, hrad, les, zámek, vesnické stavení a skály. Neznámí autoři je vytvořili pravděpodobně ve 20. až 30. letech minulého století, namalovali je temperou na plátno a dřevo. Některé využili i vícekrát, na zadních stranách jsou vidět jiné scény, například orientální město. V oblasti vesnického ochotnického divadla patří sbírka k nejucelenějším souborům divadelních kulis v zemi.

Zaplatílek s přáteli založil sdružení Genius loci Sudslava, které se o faru a soubor kulis stará. Ve dvou sálech je vystaveno asi 20 nejzachovalejších kusů, ostatní jsou i kvůli nedostatku místa uloženy na půdě. Návštěvníci si mohou expozici prohlédnout od dubna do října o víkendech, během letních prázdnin denně.

V obci má ochotnické divadlo dlouhou, i když zatím přerušenou tradici. V obci existovaly dva divadelní spolky, hrálo se už od roku 1868. Jejich činnost zanikla po únoru 1948, neboť komunisté jejich mateřským organizacím Orel a Sokol nepřáli. Kulisy katolického Orla byly uloženy na půdě fary, kulisy sokolů se nedochovaly.

Autor článku: ČTK. dos, snm