02.03.2007 00:00

Na Slovensku vychází nový divadelní měsíčník KÓD

KÓD - konkrétne o divadle je novým mesačníkom, ktorý mapuje dianie predovšetkým v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku. Od marca 2007 ho vydáva Divadelný ústav Bratislava.

Cieľom časopisu je predovšetkým naplniť chýbajúci priestor pre divadelnú kritiku a absenciu platformy pre vyjadrenie tvorcov. Vo svojich tradičných i netradičných rubrikách predstavuje najnovšie inscenácie prostredníctvom recenzií, kritík, esejí či rozhovorov s tvorcami. Autormi textov sú renomovaní slovenskí divadelní teoretici a praktici. V KÓDe čitatelia tiež nájdu profily tvorcov, informácie o zahraničnej divadelnej scéne, komentáre a postrehy na tému kultúrnej politiky, zaujímavé články z divadelnej teórie a histórie, úryvky a texty divadelných hier a dramatizácií. Vznik časopisu úzko súvisí aj so vznikom Informačnej siete theatre.sk, monitoringu divadiel na Slovensku (viac na www.theatre.sk).

Pravidelná príloha časopisu - dekodér - prináša informačný servis: aktuálne ponuky grantov, tvorivých dielní, konkurzov a súťaží, vzdelávacích programov, konferencií, seminárov, divadelných festivalov a výstav o divadle.

Časopis čitateľov poteší nielen zaujímavým obsahom, ale tiež súčasnou grafikou - autorom loga a layoutu časopisu kód je grafik Robert Paršo - a množstvom fotografií. Časopis je i priestorom pre propagáciu aktivít a projektov Divadelného ústavu a všetkých profesionálnych divadiel na Slovensku.

Mesačník kód vychádza v náklade 800 kusov, nájdete ho v pokladniach divadiel na celom Slovensku, vo vybraných kníhkupectvách, v predajniach distribučnej siete tlače Mediaprint-Kappa, v predajni Divadelného ústavu Prospero v Bratislave a v predajni Prospero Divadelného ústavu Praha. Záujemci si môžu časopis predplatiť, objednávkový formulár je priložený priamo v časopise alebo ho nájdete na www.theatre.sk.

Kontakt a adresa redakcie: Romana Maliti, šéfredaktorka, Časopis KÓD, Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava, kod@theatre.sk, 02/5930 4780

Čo ponúka časopis kód?

Pravidelné a nepravidelné rubriky:

Rozhovor: Exkluzívne interview s osobnosťami slovenského divadla o tajomstvách tvorby, o divadelnom umení a o ich aktuálnych projektoch.

Zrkadlo: Dva pohľady na jednu inscenáciu: pohľad tvorcu a pohľad kritika. Konfrontácia a tvorivý dialóg režiséra, dramaturga, scénografa či herca s kritikom.

Iný pohľad: O inscenáciách "neteatrologicky" uvažujú a píšu historici, psychológovia, sociológovia, politológovia, kultúrni antropológovia...

Recenzie: Tri až šesť stručných kritík, obšírnejších recenzií či analytických štúdií o aktuálnych premiérach všetkých slovenských divadiel.

Detail: Profily a portréty divadelných osobností z histórie a súčasnosti.

Zahraničná scéna: Aktuálne dianie v divadle európskych krajín. Korešpondenti z celej Európy budú písať o hitoch a prepadákoch divadelnej scény špeciálne pre KÓD.

Za kulisou: Informačná rubrika postupne predstaví všetky slovenské divadlá, umelecké osobnosti a aktuálny repertoár alebo sa vráti k dôležitým historickým udalostiam či oslávi výročia a jubileá divadla.

Point: Rubrika Kultúrneho kontaktného bodu Slovensko je komentárom kultúrnej politiky a stratégie financovania kultúry u nás a v zahraničí.

Teória / História / Kritika: Teoretické problémy a terminológia; historické súvislosti; teoreticky a trochu inak o divadelnej kritike. Na rubrike spolupracuje Slovenské centrum AICT.

Nájdené v preklade: Úryvky z prekladov a synopsy zahraničných divadelných hier s komentárom prekladateľov

Divadelný ústav: Aktivity, činnosť, aktuálne projekty, podujatia a pozvánky Divadelného ústavu.

Hra: Text hry alebo dramatizácie, ktorú práve uvádza niektoré zo slovenských divadiel.

Dekodér: Informačná príloha časopisu o divadle na Slovensku a v zahraničí v aktuálnom mesiaci - workshopy, granty, festivaly, premiéry, hosťovania, kongresy, kolokviá, semináre, konferencie, vzdelávacie projekty, výstavy, špeciálne divadelné podujatia...

Zdroj: Divadelný ústav Bratislava 

Autor článku: redakce