06.05.2020 20:11

Nabídka seminářů Loutkářské Chrudimi

Byly zveřejněny semináře letošní Loutkářské Chrudimi. Semináře se uskuteční od středy 1. července do neděle 5. července 2020, a to denně od 8.30 do 12.30 hodin.

Seminaristé přijíždějí v úterý 30. června 2020 v odpoledních hodinách. V podvečer 30. června se uskuteční úvodní informační schůzka s lektorem a inspirativní program.

Seminaristé mají kromě odborné péče v semináři zajištěny vstupenky na představení hlavního programu a vybraného inspirativního programu. Předpokládá se (kromě účastníků dětských seminářů) i jejich účast na rozborovém semináři o viděných inscenacích hlavního programu, který se koná za účasti lektorského sboru v podvečerních hodinách od středy do neděle.

Není-li uvedeno jinak, jsou semináře určeny dospělým, mládeži od 15 let s písemným souhlasem rodičů. Výjimky je třeba konzultovat s organizátory. Za přihlášeného účastníka se považuje ten, kdo uhradí seminární poplatek.

Semináře, které do 23. června 2020 nenaplní minimální počet účastníků, nebudou realizovány a přihlášení účastníci budou zařazeni do semináře, který si vybrali jako náhradní.

PŘEHLED SEMINÁŘŮ A PŘIHLÁŠKA

 

Autor článku: Převzato z: http://www.loutkarskachrudim.cz/