09.09.2004 00:00

Nabídka spolupráce – Francie – projekt loutkového představení pro děti

Francouzská vládní organizace Hal, zaměřená na děti a mládež a otázky kulturní rozmanitosti, hledá spoluorganizátory/partnery z oblasti kultury, mládeže a/nebo vzdělání pro svůj projekt zaměřený na děti 7 - 12 let a rozvoje jejich znalostí o evropské kultuře. Projekt zahrnuje mj. loutkové představení založené na společném evropském kulturním dědictví a interaktivní aktivity (viz podrobněji www.hal.asso.fr).

Projekt by se měl odehrát od října 2005 do října 2006.

Kontakt: Sandrine DERVIN, koordinátorka projektu; Handicap & Libertés ; 13, rue Nélaton ; 92 800 Puteaux FRANCE ; Tel/fax: + 33 1 47 74 62 19 ; E-mail: contact@hal.asso.fr

Viz příloha hal v rámečku vpravo.


Převzato z bulletinu české kanceláře Culture 2000 ze dne 6.9. 2004 (www.culture2000.cz), kontakt Eva Žáková (eva.zakova@divadlo.cz)

Česká kancelář programu Culture 2000
Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1
tel.: 224809134,118,119
fax: 222326121
e-mail: info@divadlo.cz
www.culture2000.cz

Autor článku: redakce