17.05.2018 09:10

Nabídka workshopů: Performing Arts for the Future 2018

Projekt PAFF (Performing Arts for Future) je zaměřený na setkání studentů a mladých umělců s legendami a autoritami performativního umění. Díky těmto setkáváním mohou obě strany získávat novou zkušenost, spoluvytvářet novou tradici a nalézat budoucí umělecké tvary.

Program workshopů

  • Master Class skupinu (15. až 20. 7. 2018 povede tento rok španělský performer a tvůrce minimalistických objektů David Espinosa. S účastníky svého workshopu bude zkoumat jednoduchost a kreativitu objektů, hledat vztah mezi tvarem, světlem a zvukem.
  • Druhá skupina, která bude již tradičně rozdělena na dvě části: od 15. a 16. 7. 2018 s lektory Igorem Urzelai a Morenem Solinas, jejichž část workshopu bude zaměřena především na pohybující se tělo a bezprostřední jednání.
  • Od 17. do 19. 7. 2018 bude patřit kanadské choreografce a performerce Daině Ashbee, která je velmi výraznou tváří současného umění a je známa svou radikální prací na hranici tance a performance, za kterou získala mnohá mezinárodní ocenění.

Skupina 1/ Masterclass

David Espinoza (ES): 16. až 20.červenec 2018 (HAMU, 10.00–14.00, poslední den workshopu se uskuteční u Werichovy vily, kde proběhne také závěrečná prezentace)

David Espinoza se ve své práci soustavně zabývá myšlenkou vystupování prostřednictvím prozkoumávání divadelních mezí a manipulací s prvky “scénické rovnice“. Udržením kritického ducha, plného ironie na společnost a umělecký svět, se snaží v každém výtvoru rozvíjet formální hru, která překvapí publikum a přiměje ho k účasti na shlédnutém díle. Vystavuje hrubé mechanismy a přístupy k dílu, vždy v samém středu mezi vizuálním uměním, tancem a divadlem. A právě v tomto duchu bude veden tento workshop, kde se bude s jeho účastníky podílet o své zájmy a dovednosti.

S narůstajícím zájmem o tvorbu významu skrze vztah mezi formou, světlem a zvukem se začal zabývat konceptem performance, ve kterém navrhnul přístroje, které, pomocí riskantních metod a "low tech", produkují sofistikované efekty plné pompéznosti. Dospělé hračky, které zprostředkovávají specifickou zkušenost, kde hravá či rekreační složka je stejně hodnotná jako umělecká diskuse. Ručně a podomácku vyrobené, v návaznosti na "udělej si sám" doktrínu, tak přibližují současnou tvorbu lidem, a vyhýbají se vznešené a elitářské image umělce.

Skupina 2

Igor Urzelai and Moreno Solinas (UK/IT): 16. a 17. červenec 2018 (HAMU, 10.00–15.00)

Igor a Moreno vyučují choreografii jako komunikační prostředek spíše než sada kompozičních nástrojů; také o ní účastnící workshopu budou přemýšlet jako o výstavbě zkušeností, kde publikum bude považováno za základní referenční bod během jejího tvoření. Workshop bude zaměřen na profesionální i aspirující choreografy; bude podporovat práci s hravostí, instinktem a osobní disciplínou a bude se snažit přiblížit k pochopení toho, co pro nás choreografie znamená individuálně i společně.

Daina Ashbee (CA): 18. až 20. červenec 2018 (HAMU, 10.00–14.00)

Workshop je zaměřený na rozvoj uměleckého jazyka, tak, abychom s interpretem mohli popisovat obrazy, energie a pocity. Jak tento jazyk může rozvinout to, co vidíme a co chceme vidět? Jak přijímat, poslouchat a sledovat tělo, se kterým pracujeme a otevřít se obrazům, energiím a pocitům, které vydáváme. Toto cvičení může změnit původní myšlenku nebo to, co jste měli v úmyslu vytvořit. Je zaměřeno na rozvoj repertoáru nápadů vytvářením variací gest a obrazů, které vzniknou.

Začnete vidět mnoho směrů, kterými můžete Vaši práci posunout. Při práci s interpretem je budete zaznamenávat tak, aby bylo možné vždy vrátit se zpět a prozkoumat směr jiný a následně zkusit vystoupit z tématu a podívat se na celkovou vytvářenou kompozici. Každý má jiný způsob, jak to provede, takže vyzkoušíme různé nástroje a každý si bude rozvíjet vlastní techniku, jak vystoupit z díla a dělat si poznámky, neboli si dokumentovat práci sám pro sebe.

První kolo přihlášek: uzávěrka 14. června 2018

  • 3 000 Kč / účast na workshopovém týdnu Skupina 1 + volný vstup na všechny představení Mezinárodního festivalu Nultý bod 2017
  • 2 700 Kč účast na workshopovém týdnu Skupina 2 + volný vstup na všechný představení Mezinárodního festivalu Nultý bod 2017

Druhé kolo přihlášek: uzávěrka 6. července 2018

  • 3 600 Kč / účast na workshopovém týdnu Skupina 1 + volný vstup na všechny představení Mezinárodního festivalu Nultý bod 2017
  • 3 000 Kč / účast na workshopovém týdnu Skupina 2 + volný vstup na všechny představení Mezinárodního festivalu Nultý bod 2017

Nabízíme pomoc s ubytováním v Praze v průběhu workshopového týdne

Registrace: E nultybod@gmail.com

Organizuje Bezhlaví z. s. / Spitfire Company

Autor článku: Převzato z: Culturenet.cz