10.12.2021 09:55

Nadace Leoše Janáčka – grantová výzva na rok 2022

Hlavním účelem je všestranně napomáhat k poznávání, šíření a uplatňování celého životního díla Leoše Janáčka i poznání jeho života a osobnosti ve všech souvislostech v jeho vlasti i v celém světě.

Podporované činnosti:

  • šíření děl Leoše Janáčka, včetně zvukových, obrazových a jiných záznamů,
  • vznik závažných a hodnotných vědeckých, literárních, publicistických i výtvarných prací o jeho životu a díle,
  • provedení důstojných záměrů k uchování a uctění památky a díla Leoše Janáčka či k rozvoji intencí jím sledovaných,
  • vznik vynikajících interpretačních výkonů při provádění jeho děl a dalších významných děl se vztahem k jeho životu a dílu,
  • mladé nadané umělce a autory při výše uvedených činnostech,
  • získávání a uchování památek vztahujících se k osobě autora, jeho dílu a době.

Vedlejším účelem nadace je podpora hudební kultury v duchu janáčkovských tradic.

Termíny

  • 1. čtvrtletí 2022 nejpozději do 20. ledna 2022,
  • 2. čtvrtletí 2022 nejpozději do 31. března 2022,
  • 3. čtvrtletí 2022 nejpozději do 31. května 2022,
  • 4. čtvrtletí 2022 nejpozději do 31. srpna 2022.

Podrobnosti

Autor článku: Převzato z: https://www.culturenet.cz/