24.01.2022 12:44

Nadace Život umělce: výzva na rok 2022

Podpora kulturních aktivit: hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly

1. výzva – vyhlášení: 1. 2022, uzávěrka: 31. 3. 2022
Lhůta pro podání žádostí o příspěvek v elektronické podobě je od 31. 1. do 31. 3. 2022. Listinné dokumenty (vytištěné žádosti v PDF formě) budou přijímány do 7. 4. 2022.
Doba realizace projektů: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.

Účel:

  • podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit a mladých umělců
  • podpora kulturních akcí/projektů místního, regionálního, republikového i mezinárodního významu, které mají svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění, zejména z následujících oblastech: divadlo – hudba – tanec – soutěže – festivaly
  • podpora mladých umělců

Podrobnosti

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/