06.09.2017 11:01

Naivní divadlo Liberec ve finských Helsinkách opět nadchlo

SAMPO 2017 – to byl název 1. ročníku mezinárodního loutkářského festivalu, organizovaného stejnojmenným divadlem sídlícím v srdci finského hlavního města Helsinky. Program složený převážně ze sólových představení obohatil ředitel Iivo Barič představením NDL „O beránkovi, který spadl z nebe“ zaměřeným na nejmenší diváky. Zhlédl je před 2 lety ve Francii a jeho snaha ukázat představení dětským divákům ve Finsku letos vyšla, především díky podpoře Ministerstva kultury ČR.

Zvolený hrací prostor v krásném sále jedinečného kulturního centra ANNATALO, určeného k rozvíjení talentů dětí a mládeže, přesně odpovídal potřebám a požadavkům NDL. Centrum ANNATALO je umístěné v rekonstruované budově staré švédské školy, v naprostém centru. Je všeobecně známé a těší se mimořádnému zájmu dětí a rodičů. Všechna 3 představení byla zaplněna a nadšeně přijímána publikem, ve kterém byla i řada kolegů a odborníků navštěvujících festival.

Rovněž ředitelka ANNATALO centra, paní Katarina Metsalampi, která byla v minulosti hostem festivalu Mateřinka, vyjádřila hercům i tvůrcům mimořádný obdiv. Režisérka Michaela Homolová, která poprvé zaskakovala za B. Kubátovou na mezinárodní akci, a dramaturg V. Peřina byli s ředitelem S. Doubravou přizváni k večerní festivalové debatě, kde hovořili o vzniku a tvorbě představení i o Naivním divadle Liberec a festivalu MATEŘINKA.

Vzhledem ke krátkosti pobytu cestovalo 7 členů souboru letecky, 2 členové dopravili výpravu trajektem z německého Travemünde do Helsinek a zpět.

Účinkování ve Finsku se zařadilo mezi další úspěšná „tažení“ Beránka po Evropě, v příštím roce se o něj významně zajímá Japonsko a jeho hlavní mezinárodní loutkářské centrum ve dvoumilionovém městě Iida (prefektura Nagano).

www.naivnidivadlo.cz

Autor článku: Jana Pittnerová