31.03.2006 00:00

Naivní divadlo Liberec vyhlásilo soutěž o nejlepší novou loutkovou hru pro děti

Naivní divadlo Liberec vyhlásilo soutěž o Cenu festivalu Mateřinka za nejlepší novou hru pro děti předškolního věku (tj. ve věku od 3 do 7 let), určenou pro loutkové divadlo.

Soutěže se mohou zúčastnit autoři píšící v českém, popřípadě ve slovenském jazyce. Očekávány jsou původní náměty, se stejnou pečlivostí však budou posuzovány i texty „na motivy“. Autor může do soutěže přihlásit pouze jeden text s minimálním rozsahem patnácti normovaných stran.

Soutěž je anonymní, organizátoři soutěže zachovají před porotou naprostou anonymitu všech soutěžících.

Tři nejlepší texty budou finančně ohodnoceny (1. cena představuje 15 000 Kč).

Naivní divadlo Liberec si vyhrazuje opční právo na dobu dvou let pro případnou realizaci některého z oceněných textů.

Termín uzávěrky je 31. prosince 2006, k vyhlášení výsledků dojde v rámci dalšího ročníku festivalu Mateřinka, tzn. v červnu 2007.

Blíže viz www.naivnidivadlo.cz/ndl.html

Kontakt: Naivní divadlo Liberec, Moskevská 18, 460 31 Liberec, T 485 253 677, F 485 253 666, E naive.theatre@oasanet.cz  

Převzato z www.institutumeni.cz

Autor článku: redakce