20.04.2023 10:38

Nakladatelství Academia: 3. vydání Díla Williama Shakespeara v překladu Martina Hilského

V českém prostředí unikátní vydavatelský počin předkládá čtenáři v jednom svazku kompletní dílo Williama Shakespeara, tj. všechny hry tragické, komediální, historické i tzv. romance spolu se Sonety, dalšími básnickými skladbami (např. Venuše a Adonis či Znásilnění Lukrécie) a díly spornými a apokryfními, a to vše v překladu jediného člověka, předního českého anglisty a shakespearologa Martina Hilského. Kompletní dílo je doplněno úvodní studií, každá hra či báseň je uvozena stručnou charakteristikou a technickým popisem a celek uzavírá přehledný rejstřík shakespearovských postav. postav.
Třetí vydání knihy vychází 400 let poté, co v Londýně bylo uveřejněno první vydání Shakespearova dramatického díla známé jako první folio. V dedikační básni Bena Jonsona je v této knize uveřejněn dnes slavný verš "pro všechny časy byl, ne pro jednu dobu". Prvním foliem z roku 1623 začíná druhý život Williama Shakespeara, který je mnohem delší a mnohem bohatší než jeho život fyzický.

Kniha vychází s podporou Nadace PPF, Galerie Kodl, Českého národního registru dárců dřeně a Daniela Pagáče.

Dílo
William Shakespeare
Překladatel: Martin Hilský

Rok vydání: 2023
Nakladatelství: Academia
Počet stran: 1684
ISBN: 978-80-200-3359-8

https://www.academia.cz/

Autor článku: převzato z: https://www.academia.cz/