04.01.2017 10:15

Nakladatelství AMU (NAMU) – konkurz (ředitel/ka)

Rektor Akademie múzických umění v Praze vypisuje konkurz na obsazení místa ředitele/ky Nakladatelství AMU (NAMU).

Požadavky
• VŠ vzdělání na úrovni magistra
• Výborná znalost českého jazyka, pravopisu a stylistiky
• Zkušenosti s korektorskou a ediční prací
• Zkušenosti s vědeckou a odbornou literaturou
• Zkušenosti s tiskárenským provozem
• Manažerské a komunikační předpoklady
• Prezentační schopnosti, reprezentativní vystupování
• Osobní a kreativní přístup
• Uživatelská znalost MS Office a běžných grafických programů
• Min. 5 let praxe v oboru
• Obecný společensko-kulturní přehled, především v oblastech umění a vzdělávání
• Znalost anglického jazyka
• Řidičský průkaz

Náplň práce
• Dle platných vnitřních předpisů AMU rozhoduje (se souhlasem příslušného prorektora a kvestora) o personálních a platových otázkách NAMU
• Odpovídá za celkové hospodaření NAMU včetně finančního plánování
• Odpovídá za plnění edičního plánu AMU
• Dle kapacity pracoviště rozhoduje o umístění titulů do tisku buď v tiskárně AMU nebo u externích dodavatelů, rovněž tak po naplnění kapacity DTP rozhoduje o zadání práce externím spolupracovníkům
• V případě nenaplněné kapacity těchto pracovišť přijímá a dojednává zakázky v rámci doplňkové činnosti
• Odpovídá za jednotlivé ediční řady, za jejich grafickou podobu a jazykovou správnost (pokud neurčí ediční komise fakulty jinak) a za prezentaci školy spadající do vydavatelské činnosti
• Na základě edičního plánu rediguje, event. organizuje redakční a korektorské práce na vydávaných titulech
• Zprostředkovává a organizuje tiskové a DTP služby ostatním pracovištím AMU
• Plní další úkoly ukládané rektorem, příslušným prorektorem a kvestorem

Nabízíme
• Platové ohodnocení adekvátní sektoru kultury a umění dle Vnitřního mzdového předpisu AMU
• Benefity viz www.amu.cz

Předpokládaný nástup a další informace
• Předpokládaný nástup: 15. 2. 2017
• Písemné nabídky přijímáme do: 13. 1. 2017

Každý uchazeč je povinen zaslat
• Strukturovaný životopis
• Stručný přehled dosavadní činnosti v rámci oboru
• Motivační dopis v rozsahu do 0,5 až 1 NS
• Koncepci rozvoje NAMU na následující 3 roky v rozsahu max. 3 NS

Kontaktováni budou pouze uchazeči pozvaní na osobní pohovor, maximálně do 15 pracovních dnů od termínu pro odevzdání nabídek.

Informace o pozici:
Místo pracoviště: Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1
Typ pracovního poměru: Plný úvazek
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva na dobu určitou
Požadované vzdělání: Vysokoškolské
Požadované jazyky: Angličtina

Zadavatel: Zaměstnavatel
Kontakt: Magdalena Turková, E magdalena.turkova@amu.cz
Zaměstnavatel: Akademie múzických umění v Praze

www.amu.cz

Autor článku: Převzato z: Culturenet.cz