03.02.2023 09:55

Národní divadlo Brno: konkurz do operního orchestru na místa tutti do skupiny I. houslí

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, vypisuje konkurz do operního orchestru na místa tutti do skupiny I. houslí na 2 pracovní úvazky konaný dne 17. února 2023 od 10:00 v Janáčkově divadle, Rooseveltova ul 7., 657 70 Brno.

I. kolo: 

A. Mozart: Koncert pro housle G-Dur KV 216, nebo D-Dur KV 218, nebo A-Dur KV 219, vždy 1. věta s kadencí
orchestrální party: Smetana: Prodaná nevěsta

 II kolo:

světový houslový koncert – rychlá věta
orchestrální party: S. Prokofjev: Popelka, G. Puccini: Bohéma, A. Dvořák: Rusalka, G. Verdi: Otello, A. Mozart: Kouzelná flétna, L. Janáček: Její Pastorkyňa, P. I. Čajkovskij: Labutí jezero,x

Řádně přihlášení účastníci budou pozváni.

Materiál orchestrálních partů bude na požádání zaslán přihlášeným účastníkům elektronicky emailem. Korepetitora NdB nezajišťuje.

Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem zasílejte nejpozději do 14. února 2023 elektronicky na email schuster@ndbrno.cz

Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724/344365

Autor článku: převzato z: https://www.ndbrno.cz/