27.10.2021 13:48

Národní divadlo Brno: konkurz do sboru Janáčkovy opery (hlasová skupina TENOR)

Národní divadlo Brno vypisuje konkurz do operního sboru Janáčkovy opery, hlasová skupina TENOR s nástupem od 1. 1. 2022 nebo po domluvě; pracovní úvazek 1, 0

Podmínky konkurzu:

  • hudební nadání a schopnosti
  • školený hlas
  • přednes dvou kontrastních písní nebo árii dle vlastního výběru; z toho jedné v českém jazyce
  • rozsah dle daného hlasového oboru
  • sborová praxe vítána, není však podmínkou

Konkurz se uskuteční 30. 11. 2021 v 10:30 ve zkušebně sboru Janáčkova divadla, Rooseveltova 31, Brno.

Kontaktní osoba:

Vratislav Daněk, tajemník sboru – danekv@ndbrno.cz. Přihlášky s životopisem, adresou, e-mailovým a telefonním kontaktem zasílejte nejpozději do 25. 11. 2021 na uvedený email, příp. na adresu Národní divadlo Brno, Dvořákova 11, 657 70 Brno s označením „Sbor opery – konkurz“. Náhradní termín je možný po domluvě.

Klavírní doprovod bude zajištěn.

Autor článku: Převzato z: https://www.ndbrno.cz/