15.09.2022 10:11

Národní divadlo Brno: konkurz (I. zástupce vedoucího skupiny kontrabasů)

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, vypisuje konkurz do operního orchestru na místo I. zástupce vedoucího skupiny kontrabasů.

pracovní úvazek 1,0

povinné skladby ke konkurzu:

  • 1. kolo: rychlá a pomalá věta z koncertu z období klasicismu nebo romantismu.
  • 2. kolo libovolná skladba autora 20. století – jedna věta
  • orchestrální sóla: L. Janáček : Káťa Kabanová, Liška Bystrouška,
  • Věc Makropulos, G. Verdi: Othello, Aida, Rigoletto,
  • B. Britten: Sen noci svatojánské, hra z listu – výběr z orchestrálních partů

Minimální konkurzní podmínky: absolutorium konzervatoře nebo jiné střední hudební školy Konkurz se bude konat 27. 9. 2022. Přihlášení účastníci budou písemně pozváni (mail). Materiál orchestrálních partů bude zaslán elektronicky pouze řádně přihlášeným uchazečům.

Přihlášky se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou a telefonickým kontaktem zasílejte nejpozději do 21. 9. 2022 buď elektronicky na e-mail schuster@ndbrno.cz nebo poštou na adresu: Umělecká správa opery, Dvořákova 11, 657 70 Brno. Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724/344365

Autor článku: převzato z: https://www.ndbrno.cz/