09.03.2023 11:15

Národní divadlo Brno: konkurz (koncertní mistr skupiny violoncell)

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, vypisuje konkurz do operního orchestru na místo koncertního mistra skupiny violoncell (úvazek 1,0 – předpokládaný nástup od 1. 9. 2023)  konaný dne 14. června 2023 v 10.00 hod. v Janáčkově divadle, Rooseveltova ul 7., 657 70 Brno.

Povinné skladby ke konkurzu:

I. kolo:

  • S. Bach: preludium z libovolné suity pro sólové violoncello, 1. a 2. věta z koncertu z období klasicismu s kadencí

Orchestrální party a sóla:

  • A. Mozart: sólo z opery Don Giovanni, P. I. Čajkovskij: sólo z baletu Labutí jezero, B. Smetana: Prodaná nevěsta – předehra

II. kolo:

  •  koncertní skladba dle vlastního výběru z období romantismu či 20. stol. nebo P. I. Čajkovskij: Rokokové variace (výběr)

orchestrální party a sóla:

  • A. Mozart: Figarova svatba, S. S. Prokofjev: Romeo a Julie, Puccini: Tosca, G. Bizet: Carmen, I. Čajkovskij: Evžen Oněgin, Spící krasavice

Řádně přihlášení účastníci budou pozváni. Materiál orchestrálních partů bude na požádání zaslán přihlášeným účastníkům elektronicky emailem.|
Hra zpaměti není podmínkou. Korepetitora NdB nezajišťuje.

Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem zasílejte nejpozději do 11. 6. 2023 elektronicky na email schuster@ndbrno.cz

Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724/344365

Autor článku: převzato z: https://www.ndbrno.cz/