23.06.2021 13:02

Národní divadlo Brno: konkurz (manipulant orchestru)

Datum nástupu:        1. 8. 2021 – popřípadě dohodou
Pracovní úvazek:       0,5
Požadavky:                   vzdělání ÚSO (maturita) nebo SO (výuční list)
Platové zařazení dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění.

Případní zájemci se mohou obracet přímo na tajemníka orchestru Janáčkovy opery pana Petra Schustera
e-mail              schuster@ndbrno.cz
telefon             724 344 365

Informace o zpracování poskytnutých osobních údajů:
- Správcem Vašich osobních údajů bude Národní divadlo Brno, p.o., Dvořákova 11, 657 70 Brno; IČO 00094820.
- Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely výběrového řízení, výběru osob ucházejících se o zaměstnání, na základě zákonného požadavku souvisejícího s výběrovým řízením a z důvodu oprávněného zájmu správce. Jedná se zejména o jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, kontaktní adresu, telefon, email, adresu trvalého pobytu, údaje o vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti, znalosti a dovednosti související s výkonem práce.
- Vaše nezbytné osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům.
- Osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci personálního oddělení NdB a členy příslušné výběrové komise. Osobní údaje budou v listinné podobě uloženy na personálním oddělení.
- Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení budou Vaše osobní údaje zlikvidovány nebo na základě Vašeho souhlasu ponechány po dobu 1 roku pro Vaše oslovení v budoucnu, pokud se objeví další vhodná pracovní pozice v NdB.

Volná místa - Národní divadlo Brno (ndbrno.cz)

Autor článku: zdroj: web divadla