04.05.2023 14:21

Národní divadlo Brno: konkurz (sbor – alt, tenor, bas)

KONKURZ DO SBORU OPERY
hlasový obor ALT, TENOR, BAS, úvazek 1,0

Konkurz se bude konat v pondělí 5. června 2023 v 11 hodin ve zkušebně sboru Janáčkova divadla, Rooseveltova ul 7., 657 70 Brno
Uchazeči si připraví 2 árie nebo písně kontrastního typu, z toho jednu v českém jazyce.
Přihlášky s životopisem, adresou, e-mailovým a telefonním kontaktem zasílejte do středy 31. 5. 2023 na adresu danekv@ndbrno.cz,
případně na adresu Národní divadlo Brno, Dvořákova 11, 657 70 Brno s označením „Sbor opery – konkurz“.

Kontaktní osoba: Vratislav Daněk – tajemník sboru, tel.: +420 778 481 775
Klavírní doprovod bude zajištěn.

Autor článku: převzato z: https://www.ndm.cz/