09.03.2023 11:13

Národní divadlo Brno: konkurz (tutti do skupiny I. houslí )

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, vypisuje konkurz do operního orchestru na místo tutti do skupiny I. houslí na celý pracovní úvazek konaný dne 25. května 2023 od 10.00 hod. v Janáčkově divadle, Rooseveltova ul 7., 657 70 Brno.

I. kolo:

  • A. Mozart: Koncert pro housle G-Dur KV 216, nebo D-Dur KV 218, nebo A-Dur KV 219, vždy 1. věta s kadencí

orchestrální party:

  • Smetana: Prodaná nevěsta

II kolo:

  • světový houslový koncert – rychlá věta

orchestrální party:

  • S. Prokofjev: Popelka, G. Puccini: Bohéma, A. Dvořák: Rusalka, G. Verdi: Otello, A. Mozart: Kouzelná flétna, L. Janáček: Její Pastorkyňa, P. I. Čajkovskij: Labutí jezero,

Řádně přihlášení účastníci budou pozváni.
Materiál orchestrálních partů bude na požádání zaslán přihlášeným účastníkům elektronicky emailem.
Korepetitora NdB nezajišťuje.

Přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem zasílejte nejpozději do 21. května 2023 elektronicky na email schuster@ndbrno.cz

Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724/344365

Autor článku: převzato z: https://www.ndbrno.cz/