11.07.2022 11:28

Národní divadlo: konkurz (2. trubka v orchestru Státní opery)

Umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery vypisuje konkurz na pozici 2. trubka do Orchestru Státní opery na plný úvazek.

Uchazeči si připraví pro první (anonymní) kolo konkurzu přednesovou skladbu:

  • Joseph Haydn: Koncert Es dur pro trubku HobVIIe:1

Součástí konkurzu je přednes orchestrálních partů v obou kolech (budou zaslány elektronicky po přihlášení ke konkurzu) a hra z listu ve druhém kole.

Konkurz se uskuteční v pondělí 3. října 2022 od 10:00 hodin ve Velkém orchestrálním sále v Provozní budově Státní opery, Legerova 75, Praha 1.

Přihlášku se stručným uměleckým životopisem, adresou a telefonem, zašlete nejpozději do 18. září 2022 na adresu: o.melecky@narodni-divadlo.cz

Autor článku: převzato z: https://www.narodni-divadlo.cz/