13.05.2021 14:11

Národní divadlo: konkurz do sboru ND (tenor + bas)

Hudební ředitel Opery Národního divadla Jaroslav Kyzlink vypisuje konkurzní řízení do operního sboru pro hlasovou skupinu tenor a bas.

Předzpívání se bude konat ve čtvrtek dne 17. 6. 2021 ve 13:00 ve sborovém sále historické budovy ND.

Požadujeme dvě operní árie nebo jednu operní árii a jednu píseň (z českého a světového repertoáru) a vlastní notový materiál.

Přihlášky s uvedením 2 konkurzních skladeb zasílejte na adresu: a.mihalik@narodni-divadlo.cz

V přihlášce prosím uveďte vzdělání, délku praxe, adresu trvalého pobytu, trvalou a korespondenční adresu a telefonické + e-mailové spojení. K přihlášce přiložte strukturovaný životopis a zašlete seznam 2 děl, které předvedete.

Zaslanou přihlášku považujeme za závaznou a evidujeme ji v seznamu uchazečů.
Uzávěrka konkurzu je v pátek 11. 6. 2021.

Potvrzení o negativním výsledku testu na Covid-19 ne starší 5 dnů nebo potvrzení o očkování striktně vyžadováno.

Po úspěšně vykonaném konkurzním řízení bude uzavření pracovního poměru předmětem následné vzájemné dohody se zaměstnavatelem.

Vyřizuje:
Aleš Mihálik, tajemník sboru ND
tel.: +420 607830590
e-mail:a.mihalik@narodni-divadlo.cz

Autor článku: Převzato z: https://www.narodni-divadlo.cz/