25.05.2023 11:28

Národní divadlo: konkurz (operní sbor ND – I. a II. soprán, II. tenor, I. bas)

Hudební ředitel Opery Národního divadla Robert Jindra vypisuje konkurzní řízení do operního sboru pro hlasovou skupinu I. a II. soprán, II. tenor, I. bas. Předzpívání se bude konat ve čtvrtek dne 22. 6. 2023 v 10:00 ve sborovém sále historické budovy ND.

Možnost rozezpívání a práce s korepetitorem již od 9:00.

Požadujeme dvě operní árie nebo jednu operní árii a jednu píseň (z českého a světového repertoáru) a vlastní notový materiál. Předmětem předzpívání bude i zpěv z listu.

Přihlášky s uvedením 2 konkurzních skladeb zasílejte na adresu: a.mihalik@narodni-divadlo.cz.
V přihlášce prosím uveďte vzdělání, délku praxe, adresu trvalého pobytu, trvalou a korespondenční adresu a telefonické + e-mailové spojení. K přihlášce přiložte strukturovaný životopis a scan notového materiálu 2 skladeb, které přednesete.

Zaslanou přihlášku považujeme za závaznou a evidujeme ji v seznamu uchazečů. Uzávěrka přihlášek je v pondělí dne 19. 6. 2023.
Po úspěšně vykonaném konkurzním řízení bude uzavření pracovního poměru předmětem následné vzájemné dohody se zaměstnavatelem.

 

Autor článku: převzato z: https://www.narodni-divadlo.cz/