16.03.2022 11:20

Národní divadlo: konkurz (tutti hráč ve skupině I. houslí)

Umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery vypisuje konkurz na místo tutti hráče ve skupině I. houslí v Orchestru Národního divadla.

Uchazeči si připraví 1. a 2. větu s kadencí z jednoho z koncertů W. A. Mozarta (G Dur KV 215, D Dur KV 218 nebo A Dur KV 219) a 1. a 2. větu z libovolného koncertu. Součástí konkurzu bude i hra orchestrálních partů, které budou uchazečům na vyžádání zaslány mailem.

Konkurz se uskuteční 13. června 2022 od 10:00 ve velké zkušebně Provozní budovy ND.

Přihlášku se stručným uměleckým životopisem, adresou a telefonním číslem zašlete na nejpozději do 31. 5. 2022 na adresu j.votata@narodni-divadlo.cz

Autor článku: Jana Hubičková