09.07.2020 08:52

Národní divadlo: konkurz (vedoucí skupiny viol v Orchestru ND)

Umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery vypisuje konkurz na místo vedoucí/vedoucího skupiny viol v Orchestru Národního divadla.

Uchazeči si připraví Koncert D Dur op.1 pro violu (1. věta s kadencí a 2. věta) Karla Stamice (1. kolo) a Koncert pro violu Bély Bartóka nebo Koncert pro violu Williama Waltona  (2. kolo).

Součástí konkurzu bude i hra orchestrálních partů, které budou uchazečům na vyžádání zaslány mailem.

Konkurz se uskuteční 2. října 2020 od 10:00 hodin ve velké zkušebně Provozní budovy ND.

Přihlášku se stručným uměleckým životopisem, adresou a telefonem, zašlete nejpozději do 15. 9. 2020 na adresu: j.votava@narodni-divadlo.cz

Autor článku: Převzato z: https://www.narodni-divadlo.cz/