14.06.2017 13:08

Národní divadlo moravskoslezské: konkurz (člen operního orchestru – II. koncertní mistr houslí)

Hudební ředitel opery vypisuje konkurz na místo člena operního orchestru – II. koncertní mistr houslí.

Datum konání konkurzu: 18. 9. 2017
Místo konání: Divadlo Antonína Dvořáka, Smetanovo nám. 3104/8a, 702 00 Ostrava (orchestrální zkušebna)
Hodina konání konkurzu: od 10,00 hod

Podmínka:  ukončené minimálně vyšší odborné vzdělání (konzervatoř)

Požadavky :

  • 1. kolo – B. Smetana – Prodaná nevěsta (předehra); W. A. Mozart – Houslový koncert dle vlastního výběru (1. věta s kadencí a 2. věta), B. Smetana – Dalibor (houslové sólo).
  • 2. kolo – Rychlá a pomalá koncertní skladba, období II. poloviny 19. st. až I. poloviny 20. st. – kromě houslového koncertu F. Mendelssohna – Bartholdyho a hra z orchestrálních partů a houslových sól (noty ke stažení na www.ndm.cz nebo budou zaslány na e-mail uchazeče).

Předpokládaný nástup do PP: 1. 11. 2017
Pracovní úvazek: 1,0 plný
Pracovní poměr – doba určitá – zástup po dobu mateřské a rodičovské dovolené

Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. 9. 2017 poštou na níže uvedenou adresu:
Alena Golatová, tajemnice opery Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Čs. legií 148/14
701 04
Ostrava – Moravská Ostrava
nebo e- mailem: alena.golatova@ndm.cz
K přihlášce připojte strukturovaný životopis.

Autor článku: Převzato z: http://www.ndm.cz/