10.10.2011 11:40

Národní památník na Vítkově hostí Rituály dneška

Company ProART uvede 31. 10. 2011 od 19 hodin v Národním památníku na Vítkově dva taneční kusy nezávislého tanečníka, choreografa a hostujícího sólisty Baletu Landestheather Linz Martina Dvořáka. Představení současného tance bude od 18 hodin spojené s komentovanou prohlídkou Památníku. Tématem večera jsou Rituály dneška.

První choreografie Brotherhood (Bratrství) se věnuje „...reflexi české společnosti v období normalizace a po roce 1989. Je pro mě jistou sondou do stavu české společnosti a paralelou k nedávné minulosti," uvedl umělecký ředitel Company ProART a tvůrce představení Martin Dvořák.
Druhá polovina večera bude patřit komornímu provedení Foreign Bodies (Cizí těla), které byly premiérově uvedeny v květnu tohoto roku v koprodukci s Filharmonií Brno. „Foreign Bodies zkoumají stav člověka, který je cizincem pro své okolí, ale zároveň sám pro sebe."

Samotný název večera vybízí diváka k zamyšlení nad paralelami a odlišnostmi našich současných rituálů a těch ze dnů nedávno minulých. Určitým způsobem tak reaguje na nedávnou fotografickou výstavu Rituály normalizace Dany Kyndrové, která se konala na Staroměstské radnici v Praze.

Před představením bude možné v rámci večera navštívit i komentovanou prohlídku Národního památníku. „Prohlídka bude zajímavá nejen pro mladou generaci, ale taktéž pro starší ročníky, kterým představí novou tvář Památníku," uvedla jeho produkční a spoluorganizátorka celé akce paní Barbora Kulihová.

 

Company ProART je profesionální tanečně-divadelní soubor v produkci ProART o.s., které každoročně organizuje multižánrový Festival ProART tance, zpěvu, herectví a fotografie v Praze a v Brně. Stylově je možné soubor zařadit mezi neoklasicky-moderní-současné taneční těleso. Jádrem souboru je šest tanečníků včetně tančícího choreografa Martina Dvořáka, jež se krom vlivů západní taneční scény částečně hlásí i k odkazu Pražského komorního baletu, z něhož tři tanečníci vzešli. http://www.proart-festival.cz/projekty.html

Martin Dvořák je nezávislý tanečník, choreograf a umělecký ředitel Company ProART a Festivalu ProART. V současné době je hostujícím sólistou Baletu Landestheather Linz Jochena Ulricha. Za svou 15tiletou profesionální kariéru spolupracoval s více než 40 choreografy mezinárodní či domácí taneční scény. Vlastní choreografické tvorbě se věnuje souvisle od roku 2003 a na svém kontě má v současné době skoro 30 úspěšně uvedených projektů. http://www.proart-festival.cz/lide/martind.html

Autor článku: Jana Stanulová

Národní památník na Vítkově hostí Rituály dneška