08.11.2022 13:36

Národní divadlo Praha: konkurz (sbor)

Konkurz do Sboru Národního divadla – II. alt, II. tenor a II. bas

Hudební ředitel Opery Národního divadla Robert Jindra vypisuje konkurzní řízení do operního sboru pro hlasovou skupinu II. alt, II. tenor a II. bas.

Předzpívání se bude konat v pátek dne 16. 12. 2022 ve 13:30 ve sborovém sále historické budovy ND. (Možnost rozezpívání a práce s korepetitorem již od 12:30.) Požadujeme dvě operní árie nebo jednu operní árii a jednu píseň (z českého a světového repertoáru) a vlastní notový materiál. Přihlášky s uvedením 2 konkurzních skladeb zasílejte na adresu a.mihalik@narodni-divadlo.cz.

V přihlášce prosím uveďte vzdělání, délku praxe, adresu trvalého pobytu, trvalou a korespondenční adresu a telefonické + e-mailové spojení. K přihlášce přiložte strukturovaný životopis a scan notového materiálu 2 skladeb, které přednesete. Zaslanou přihlášku považujeme za závaznou a evidujeme ji v seznamu uchazečů. Uzávěrka konkurzu je v pondělí dne 12. 12. 2022. Po úspěšně vykonaném konkurzním řízení bude uzavření pracovního poměru předmětem následné vzájemné dohody se zaměstnavatelem.

Vyřizuje:
Aleš Mihálik, tajemník Sboru ND
Tel.: +420 607 830 590
E-mail: a.mihalik@narodni-divadlo.cz

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/o-divadle/volna-mista/ii-alt-ii-tenor-a-ii-bas-sboru-narodniho-divadla

Autor článku: převzato z webu narodni-divadlo.cz