02.09.2014 13:46

Ne další, ale nová sezóna v DRAKu!

Velevážené publikum, dámy a pánové, širé zasněžené pláně i rozbouřené nitro člověka, labyrint světa a ráj srdce, to budou kolbiště sezóny 2014/2015. Hrát se bude o člověka, zápasy to budou nerovné a vskutku atraktivní. V královéhradeckém Divadle DRAK se za vás postaví mladé umělecké duo i nejslavnější loutkáři střední generace.

Proměna směřování Divadla DRAK se završuje letošním zahájením nové sezóny – do divadla přichází nový umělecký šéf Jakub Vašíček a přivádí si s sebou jako kmenového dramaturga Tomáše Jarkovského. Dvojice známá z oceňovaných inscenací v plzeňské Alfě (Hamleteen, Ostře sledované vlaky), v libereckém Naivním (Neklan.cz, Biblické příběhy) i z festivalů jako skupina Športniki (Back to Bullerbyn aj.) se se souborem Divadla DRAK seznámila při tvorbě inscenace Ikaros.

„Po období profilace, kterým Divadlo DRAK v několika posledních letech procházelo, přicházejí tvůrci, kteří sdílejí náš pohled na tvorbu i úlohu divadla ve společnosti, v našem okolí“, říká ředitelka divadla Eliška Finková.

Autorský přístup ke klasice, mýtu, archetypu a hledání základních lidských témat trochu poťouchlou, podvratnou, otevřenou formou už během prvního zkoušení organicky srostl s tradicí i náladou souboru. Duo tak našlo první stálé angažmá po absolutoriu na KALD DAMU. „Chceme, aby u nás mohli kontinuálně rozvíjet své představy o divadle a vytvářet generační výpověď“, dodává umělecká ředitelka DRAKu Dominika Špalková.
 

V režii Jakuba Vašíčka letošní sezóna nabídne hned trojici titulů -  Amundsen kontra Scott, dále jarmareční pohádku pro nejmenší a Portrét umělce v jinošských letech.

Amudsen kontra Scott představuje nevyhlášený závod dvou výprav na místo, kam lidská noha nikdy nevkročila. Dvě výpravy, dvě rozdílné osobnosti, dva rozličné přístupy. Ale stejné ambice, stejná posedlost ženoucí je za vysněným úspěchem. Závod o čas a kilometry končí vítězstvím Roalda Amundsena a tragédií Roberta Falcona Scotta. Mezní situace, dobrodružné existenciální drama pro čtvrťáky, ve kterém se po letech bok po boku na jevišti potkají Václav Poul a Jiří Vyšohlíd. Premiéra 11. 10. 2014.

Nastupující kmenoví tvůrci v sezóně 2014/2015 připraví také komorní inscenaci pro nejmenší pod názvem „A do třetice všeho…“ vycházející z tradičních pohádek a jarmarečního divadla. Návrat to bude dvojí – do historie divadla, jak se dělalo v dávných dobách i do historie Divadla DRAK, které právě z lidové tradice vždy čerpalo. Premiéra 17.1. 2015. 

Dramatizací Joyceova slavného románu Portrét umělce v jinošských letech, pak otevírá Divadlo DRAK připravovaný cyklus inscenací určených …náctiletým a studentům středních škol. Tento cyklus si klade za cíl oslovovat tu nejnáročnější a zároveň nejvíce opomíjenou diváckou skupinu prostřednictvím námětů korespondujících s jejich životní situací. Kdo jsem vlastně já? Kam jdu a co chci? Od sebe, od světa…To jsou otázky, které nabídnou inscenátoři prostřednictvím slavného Joyceova Bildungsromanu. Premiéra v rámci Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů v červnu 2015.
 

Velkorysý provedením i tématem bude také příspěvek Mezinárodního institutu figurálního divadla do letošní sezóny a to divadelně interaktivním projektem Labyrint světa a ráj srdce, v režii a koncepci hostujících umělců. Protagonisty Komenského alegorické pouti světem a životem budou sami dospívající děti, kterým je tato inscenace určena. Epická vyprávění uvnitř smyslových divadelních světů, proměnlivé hranice mezi prostorem, umělcem a diváky, dětské vzrušení ze hry, objevování neznámého a radost z poznávání, to jsou hlavní témata nové inscenace. Premiéra 21. 3. 2015.

Ta zároveň pozve diváky do prostor, které jsou dnes domovem dlouhodobého projekt Labyrint – Ráj divadla a vzdělávání. DRAK zde nabízí různé typy výukových programů a dílen převážně pro školní skupiny. „Dílny pracují s přímou zkušeností a zážitkem, aby dětem umožnily poznat divadelní umění ze všech stran. Vedou je k pozitivnímu vztahu k divadlu, aktivnímu diváctví i vlastní tvorbě. Chceme, aby přispěly k jejich osobnostnímu rozvoji i vědomí kulturní a sociální sounáležitosti.“, říká Dominika Špalková.

Součástí Labyrintu je také celoroční divadelní činnost dětských a mladých divadelních souborů pod názvem LAB. A pravidelně se tu konají divadelní představení, koncerty, workshopy a mezinárodní umělecké rezidence.
 

Navíc od října zahajuje Divadlo DRAK nový pořad nazvaný Fenomén Drak, ve kterém se budou tvůrci a přátelé divadla scházet, promítat záznamy ze slavných inscenací DRAKu a zvát zajímavé hosty spjaté s historií divadla.

Kromě domácího působení pak soubor DRAKu čeká také řada zájezdů, od tuzemských (v září festival Divadlo v Plzni, ostravské Divadlo bez bariér), přes sousedy (Polsko), dále na Balkán (Lublaň, Sofie, Montana) a do světa (Španělsko, Finsko, ad.). A zájezdy čekají také dílny – chystáme se na rezidenční pobyty uměleckých řemeslníků v rámci projektu EU Culture EPKE.

www.draktheatre.cz

Autor článku: Klára Kadlecová

Ne další, ale nová sezóna v DRAKu!