28.05.2021 10:20

Nepublikované texty divadelních her a inscenační verze z roku 2020 uložené v Knihovně Divadelního ústavu

Soupis obsahuje texty divadelních her, které získala Knihovna Divadelního ústavu do svého fondu od autorů, překladatelů či divadel ve formě pracovních textů. Takto získané divadelní hry jsou určené pouze k prezenčnímu studiu a v některých případech není povoleno jejich kopírování. V předkládaném seznamu jsou hry seřazeny abecedně dle jmen autorů a dle názvů.

Kompletní soupis her najdete na webových stránkách knihovny: https://www.idu.cz/dokumenty/is2105.pdf

Knihovna Divadelního ústavu

Katalog Knihovny Divadelního ústavu

IDU

Autor článku: Alena Součková, Knihovna DÚ; foto: David Konečný