22.09.2022 10:34

New International Performing Arts Institute: výzva k účasti

Workshop Dramaturgie fyzické akce se uskuteční 17.–22. prosince 2022 v Rakousku.

Program je koncipován jako 6 denní workshop, kde studenti prakticky / fyzicky prozkoumají různé techniky, které jim pomohou objevit odpovědi na jejich otázky na přístupech bratří Ostrenků.

Ostrenkova metoda se opírá o kombinaci praxe a teorie. Jeho cílem je poskytnout umělcům pochopení toho, co chtějí, a zároveň poskytnout režisérům vhled do toho, jak nejlépe dát na jeviště novou produkci nebo variaci scény.

Hlavní výhodou metody je, že budete moci získat praktické pokyny k získání výsledků co nejkratším způsobem.

Poplatek 390 EUR (při včasné rezervaci do 23. 9. 2022), jinak 490 EUR

DRAMATURGY OF PHYSICAL ACTION (physicalityinacting.com)

Autor článku: web pořadatele