13.05.2022 07:12

NEW WAYS 2022 – rezidenční program na Švestkovém Dvoře

Švestkový Dvůr, z. s., vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu NEW WAYS 2022. Projekt se již druhým rokem zaměřuje se na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení, kulturních zážitků publiku.

Švestkový Dvůr, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu NEW WAYS 2022.

Projekt NEW WAYS 2022 se i v letošním roce zaměřuje na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení, kulturních zážitků publiku.

V uplynulých dvou letech se musel kulturní a umělecký prostor v České republice i ve světě vypořádat se zásadními změnami, a také tradiční formy setkávání umělců s diváky byly po mnoho měsíců výrazně omezeny. Mnoho performerů stále hledá nové cesty, jak sdílet s publikem výsledky své práce. Přestože se velká část kulturního života přenesla do online prostoru, pro mnoho umělců jsou stávající možnosti prezentace nedostatečné a interaktivní kontakt s divákem je pro velkou část divadelníků nenahraditelnou součástí jejich práce. Přesně na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení je zaměřen projekt NEW WAYS.

Švestkový Dvůr otevírá platformu pro předkládání projektů, jejichž téma a zvolená podoba prezentace závisí zcela na samotných umělcích a jimi zvolené metodě práce.

Hledáme projekty se zaměřením primárně na praktické hledání či rozvíjení nových možností sdílení performativního umění s divákem (včetně využití moderních technologií). Nabízíme zázemí, vybavení a prostorové možnosti pro tvorbu.

Výsledkem rezidence je prezentace představení na závěr projektu v prostorách Švestkového Dvora, ať již formou živého představení, online či kombinace obojího.

Výběr projektů proběhne v první polovině června uměleckou radou ŠD ve složení Kateřina Šobáňová, Helena Štouračová, Anna Davis a Petr Špaček (produkce).

Nabízíme:

 • 2 rezidenční pobyty (divadlo/tanec), každý v délce 14 až 21 dnů v prostorách Švestkového Dvora a jeho okolí
 • Technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
 • Produkční zázemí
 • Ubytování
 • Umělecký honorář za uvedení výsledného představení

Pro koho je projekt určen:

 • Umělci působící v ČR
 • Jednotlivci
 • Skupiny (maximálně 5 osob)
 • Pro vytvoření nového projektu nebo adaptaci již existujícího

Harmonogram:

 • 10. 6. 2022 uzávěrka výzvy
 • 15. 6. 2022 výběr projektu
 • srpen–listopad 2022 tvůrčí rezidence a veřejné prezentace

Přihlášky zasílejte na adresu anna@continuo.cz nejpozději do 10. 6. 2022.

Přihlášky musí obsahovat:

 • popis projektu (1–2 normostrany)
 • popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
 • krátký motivační dopis

Kontakt: Anna Davis, anna@continuo.cz, 776 146 768

www.svestkovydvur.cz

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/