07.10.2004 00:00

Nickname – nový projekt Divadla Archa

Tisková informace

Nickname – nový projekt Divadla Archa

 

Praha, 30. 9. 2004 – Druhý měsíc nové sezóny znamená v pražském Divadle Archa druhou premiéru. Autorský projekt režijního tandemu SKUTR nese název Nickname a hraje se 14. – 17. října od 20.00 v Divadle Archa. Divadelní inscenace Nickname kombinuje pohybové divadlo s moderním přístupem k činohře, který využívá videoprojekcí, významotvorný zvukový plán a světelný design. Scénář vznikl v průběhu společného zkoušení na základě podnětů a zkušeností s chatováním a pohybováním se ve virtuálním světě internetu. Zabývá se problémy, které vznikají okolo nové formy komunikace, jako je chat a obecně i internet. Jsou to především nový způsob mezilidské komunikace, změna identity, hledání identity vlastní i společenské.

 

NICKNAME

premiéra: 14. října od 20.00

 

15. – 17. října 2004 od 20.00 v Divadle Archa

9. – 10. listopadu 2004 od 20.00

6. – 9. prosince 2004 od 20.00

(dosud známé termíny)

 

Scénář, režie, dramaturgie: SKUTR (Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský)

Výprava: Jakub Kopecký

Kostýmní spolupráce: Daniela Klimešová

Hudba a zvukový plán: Petr Kaláb

Animované sekvence: Aleš Baumgartner

Produkce: Helena Rousová, Jiří Sulženko

Hrají: Dora Kršková Terrazas, Adéla Stodolová, Rostislav Novák, Josef Rosen

 

nick – okamžik...name – jméno...nickname – přezdívka

chat on line: mám jméno!... mám nickname!... kdo jsem?... a kdo jsi ty?... proč jsi tu?... jsme tu v ten pravý okamžik?... J

 

PROJEKT NICKNAME

NICKNAME je divadelní projekt, který vzniká ve spolupráci s Divadlem Archa (a jeho divadelní laboratoře ARCHA – LAB). Toto divadlo se rozhodlo zaštítit snahu více nezávislých umělců, vyjádřit se formou divadelní inscenace ke společnému sociálně - kulturnímu fenoménu dnešní doby, kterým je „chatování“ na internetu. Projekt NICKNAME navazuje na předcházející projekt CHAT, uváděný v Divadle Archa. Dochází tak k zajímavé konfrontaci postojů umělců střední generace (CHAT) a generace nejmladší (NICKNAME) k fenoménu „chatování“.

 

Projekt NICKNAME je autorským projektem všech tvůrců podílejících se na tomto projektu, tedy od scénáristy přes režiséra, scénografa, autora hudby až po herce. Scénář tak vzniká na základě podnětů a zkušeností s chatováním a pohybováním se ve virtuálním světě internetu. Problémy, které vznikají okolo nové formy komunikace, jako je chat a obecně i internet, jsou problémy, kterými se chce tento projekt zabývat. Jsou to především nový způsob mezilidské komunikace, změny identit, hledání identity vlastní i společenské. Další sociální fenomén dnešní doby, který ve vztahu s „chatováním“ chtějí tvůrci řešit, je problém „PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY“ (jakými jsou mentálná anorexie a bulimie). Témata „poruchy příjmu potravy“ a „chatování“ spolu souvisí dvěmi základními způsoby: 1. oba fenomény souvisí se ztrátou klasických společenských hodnot a fungují na nově ustavených pravidlech; 2. oba fenomény řeší problém identity i problém psychické závislosti. Rodinné či celospolečenské problémy dnešní doby se díky internetu řeší na zcela nové platformě, ve zcela novém prostoru, který si vytvořil svá pravidla, odlišující se od pravidel naší společnosti. Cílem projektu je zkoumat způsob otvírání a řešení problému a důsledky jednání ve virtuální realitě světa internetu.

 

Syžet projektu by se dal shrnout následujícím způsobem. 4 „chataři“ se setkají na okamžik v chatovací místnosti. Každý z nich má důvod být v on line komunikaci. První „chatař“ shání milenku. Druhý si pohrává s odhalováním slabostí druhých. Třetí „chatařka“ vám vytvoří psychologický profil, i když o to vůbec nestojíte. Čtvrtá si chce jen hrát, nic osobního… nic osobního!!!! Díky virtuální realitě v sobě každý z nich odhalí i kus svého skutečného já. I když chat a skutečnost?… Co je dnes skutečné?…

 

Výchozím bodem pro projekt je sběr materiálů k projektu:

1. Pokus nalézt zákonitosti chatování jako nového způsobu komunikace

2. Sběr materiálů ve formě denníků, výpovědí či odborných konzultací týkajících se poruchy příjmu potravy

3. Zkoumání nového modelu sociálních rolí v dnešní společnosti

Z improvizací na tyto materiály vznikl pevný scénář jako podklad pro divadelní inscenaci.

Prostředky, kterými tvůrčí tým zobrazuje svět internetu (virtuální realitu) jsou zejména počítačová animace, projekce, práce se zvukem a taneční pohyb herců.

 

 

Režijní tandem SKUTR získal za krátkou dobu své existence několik významných ocenění za své inscenace:

SKUTR: Nikola Šuhaj

(Cena Evalda Schorma, Cena Děkanky DAMU za nejlepší režijní počin na festivalu divadelních vysokých škol ZLOMVAZ 2002, Čestné uznání festivalu Skupova Plzeň 2002)

Enda Walsh: Disco Pigs

(7. – 10. místo v kategorii „Hra roku 2002“ CENY ALFRÉDA RADOKA)

SKUTR: Masakra

Inscenace ve spolupráci s PWST ve Wroclawi (Polsko)

(Cena Děkanky DAMU za nejlepší režijní počin na festivalu divadelních vysokých škol ZLOMVAZ 2004, Cena diváků festivalu divadelních vysokých škol ZLOMVAZ 2004)

 

Zuzana Kamenická

Divadlo Archa, Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1

tel: 221 716 110, 737 437 658

e-mail: zuzana.kamenicka@archatheatre.cz

 

Tomáš Vodňanský

Divadlo Archa, Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1

tel: 221 716 109, 776 853 953

e-mail: tomas.vodnansky@archatheatre.cz

Autor článku: příspěvky veřejnosti