24.06.2003 00:00

Nina Malíková: Co a čí je vlastně UNIMA ?

Letos po delší době byla neformálně přizvána UNIMA - přesněji řečeno České středisko UNIMA - ke spoluúčasti na 52.loutkářské Chrudimi. Po dohodě s organizátory bylo jedním z úkolů, na kterých se středisko chtělo spolupodílet i zajištění mezinárodní účasti. Tentokráte nejen zahraničních hostí, kteří by mohli být jako pozorovatelé ozdobou festivalu, ale i zahraničních souborů, jejichž členové by eventuálně mohli vést i některý ze seminářů (konkrétně šlo o seminář tradičního loutkového divadla a šlo o dva výjimečné loutkáře-maňáskáře Bruna Leoneho a Jánose Pályiho). Nebyla to vina střediska, že se jednání táhlo několik týdnů a že se soubory - až na jedinou výjimku - neozvaly včas. Zamrzela mě přátelsky míněná výtka Dády Weissové, která se na jedné schůzi poradního orgánu ARTAMY zeptala "Co vlastně dělá UNIMA pro amatéry?". A tehdy jsem si uvědomila, že je v tomto ohledu asi třeba přece jen přestat stát skromně v koutku a o tom, co UNIMA (a to nejen pro amatéry, protože je organizací oborovou a podle statutu tedy všech, kteří se o loutkové divadlo zajímají - od sběratelů po posluchače vysoké školy či učitelky mateřských škol) vlastně dělá, či co třeba v posledním roce udělala .
Pro ty, kteří už nechtějí dál číst tenhle článek jen připomínám, že České středisko UNIMA má pěkné a aktualizované webové stránky, které již několikráte posloužily zahraničním zájemcům, a kde se tedy především tuzemští interesanti mohou dočíst jak o historii loutkářství, historii UNIMA i o tom, co v posledních letech a měsících v České republice tato organizace dělá. Najdou je pod www.divadlo.cz/unima. Také mezinárodní organizace má své webové stránky a o chystaném světovém kongresu UNIMA, který bude příští rok v chorvatské Rijece se můžete dočíst na www.unima-rijeka.hr.

Hlavní akcí českého střediska je už třináct let Přelet nad loutkářským hnízdem. Oborová přehlídka, která dává šanci profesionálním divadlům, nezávislým skupinám a amatérským souborům předvést jednou za rok v Praze (v profesionálních podmínkách a s mediální propagací) to nejlepší ze své tvorby.
Kromě tohoto festivalu, který je prioritní akcí Českého střediska UNIMA společně se Sdružením pro vydávání časopisu Loutkář, se středisko UNIMA podílí organizováním (a částečně i financováním) setkáními našich a zahraničních loutkářů na Skupově Plzni, Mateřince a Loutkářské Chrudimi. Zde jsou hosty UNIMA především zahraniční novináři či ředitelé festivalu. Cílem je ukázat to nejzajímavější ze současné české loutkářské produkce a inspirovat naše hosty při výběru na jejich festivaly (to se skutečně také několikráte stalo a to i v případě amatérských souborů - ať už šlo o např. festival v Mistelbachu nebo v Banské Bystrici)
České středisko UNIMA spolupracovalo a spolupracuje na vydání Loutkářské encyklopedie, informuje o dění u nás prostřednictví informačního bulletinu generálního sekretariátu a revue E pur si muove (obojí je k dispozici v sekretariátu UNIMA v Celetné 17), přijímá v sekretariátu střediska zahraniční hosty a poskytuje jim informace, zajišťuje pro ně program, odpovídá na jejich dotazy a požadavky (od kontaktů např. na soubory hrající technikou stínového divadla až po přehled a kontakty na festivaly zabývající se papírovým divadlem, atd...), středisko také vyřizuje i nejrůznější doporučení na loutkářské stáže
A ještě jedna věc, na jejíž výsledek můžeme být opravdu pyšní: loňské povodně se existenčně dotkly několika divadelních souborů a loutkářských sbírek. Díky včasné informaci, zprostředkování kontaktů a poskytnutí obrazové dokumentace se sešly např. pro Říši loutek dary od Švýcarské UNIMY, Švédské UNIMY , Anglické UNIMY, osobní dary od pí. Blanky Kaplanové, pana Gustava Gysina, japonské ambasády ve výši. 120 000 Kč. České středisko také pro Říši loutek během Přeletu uspořádalo benefiční představení. To všechno byla pomoc konkrétní, cílená a nepominutelná.

Takže to je jen struční přehled některých aktivit za poslední rok. UNIMA je organizace, která slouží ke zprostředkování kontaktů a informací, není ale uměleckou agenturou zprostředkující výjezdy jednotlivých souborů ani nadací s možností udělování stipendií či grantů, ale ani výběrovou organizací do jejíchž řad jsou po bedlivém zvážení přijímáni jen ti vyvolení. Právo na to, být členem této organizace má každý, kdo souhlasí s preambulí UNIMA, která zní:
UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) je mezinárodní nevládní organizace přidružená k UNESCO sdružující lidí z celého světa, kteří přispívají k rozvoji loutkářského umění a staví toto umění do služeb humánních hodnot, jako jsou mír a vzájemné porozumění mezi národy bez ohledu na rozdílnost jejich ras, politického či náboženského přesvědčení a kultury, v souladu s uznáním základních práv člověka, tak jak jsou definována ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojených národů 10.prosince 1948.

UNIMA se snaží dostát svým úkolům i svému poslání. A teď jednu provokativní otázku: co dělají její členové pro UNIMU? Pokud kritizují její činnost, mají vůbec zájem podívat se na její aktivity? Mají zájem o ten tolik vyžadovaný kontakt a informace? V sekretariátu UNIMA jsou k dispozici nejen všechny bulletiny generálního sekretariátu UNIMA, na které má každý člen UNIMA bezplatně právo, ale i informativní brožura Co je to UNIMA? Všechny loutkářské akce a především mezinárodní festivaly - a je jich teď v České republice hned několik - jsou pak příležitostí k osobním setkáním se zástupci zahraničních středisek UNIMA. Máte šanci ji využít.

Autor článku: Loutkář