14.11.2005 00:00

Nina Malíková: Stránka pro ty, co nevědí co je UNIMA a ERIK

UNIMA
Historie UNIMA - mezinárodní loutkářské organizace (Union internationale de la marionnette) – se začala 20. 5. 1929 v místnostech Říše loutek v Praze. Tehdy se u příležitosti sjezdu českých loutkářů, spojeného s velkou výstavou z historie i současnosti tohoto umění v Čechách, sešlo v nově otevřeném divadle Říše loutek v pražské Městské knihovně kromě domácích i řada zahraničních hostů - loutkářů. V přátelské atmosféře se zrodila myšlenka založit mezinárodní loutkářskou organizaci. UNIMA se zakrátko z malého kroužku přátel stala skutečně světovou organizací a je třeba připomenout, že v kulturní historii byla co do časového pořadí první mezinárodní divadelnickou organizací na světě vůbec.
Do činnosti UNIMA zasáhla II. světová válka, ale ani ta nedokázala skutečně zpřetrhat navázané kontakty mezi loutkáři. V roce 1957 to byli znovu Češi, kteří iniciovali první poválečné setkání UNIMA. Na kongresu v Praze byla znovu obnovena činnost UNIMA a tento akt znamenal i pro loutkáře konec "studené války" v poválečně rozděleném světě.
Díky činnosti UNIMA se uskutečnilo celkem 13 kongresů (v Evropě, Asii i v Americe), které byly spojeny s velkými světovými loutkářskými festivaly, v posledních letech se rozšířila činnost této organizace i na oblast pedagogiky, dalšího profesního vzdělávání i využití loutky v oblasti terapie.
UNIMA, která má ve své preambuli zakotveno, že je organizací všech, kteří mají rádi loutkové divadlo, bez rozdílu rasy, politického přesvědčení a kulturní formace, čítá dnes přes 10 000 členů z 90 zemí všech světadílů, sídlem sekretariátu je Charleville-Mézieres ve Francii.
ERIK je plastika, jejímž autorem je výtvarník a řezbář Jaroslav Doležal. ERIK je ptáček (a po bližším ohledání si možná všimnete, že sedí na vajíčku a čeká, co se z něho vylíhne), ale jeho podoba s dr. Erikem Kolárem, významný českým divadelníkem (režisérem, teoretikem, pedagogem a výjimečným člověkem) není náhodná.
ERIK je putovní cena, kterou uděluje od roku 1997 předsednictvo Českého střediska UNIMA na základě ankety o nejpodnětnější, nejzajímavější, nejinspirativnější inscenaci českých profesionálních i amatérských souborů a skupin. V tomto smyslu je mezi loutkářskými cenami ERIK cenou unikátní.
-nm-

Autor článku: Loutkář