20.08.2019 10:11

Noc divadel 2019: Pro Čechy je divadlo především společenskou událostí

Dle aktuálního výzkumu evropského divadelního publika se potvrzuje, že divadlo je pro Čechy především společenskou záležitostí. Hlavní motivací pro návštěvu divadelního představení je především touha strávit čas s rodinou a přáteli. Průběžné výsledky výzkumného projektu ASSET, který srovnává pět evropských metropolí, poukazují na silnou tradici divadla u nás. Na výzkumu se podílí i Noc divadel, která proběhne 16. listopadu 2019, v předvečer 30. výročí sametové revoluce. Největší divadelní svátek v Evropě opět nabídne nevšední zážitky, každoročně připravované speciálně pro tuto příležitost. Připomínka politických změn ve střední a východní Evropě, jejichž hybatelem bylo v České republice mimo jiné právě divadlo, vybízí k ohlédnutí se za ideály a nadějemi 90. let. Koordinátorem akce je Institut umění – Divadelní ústav.

Noc divadel v ČR je od minulého roku jedním z partnerů mezinárodního výzkumného projektu ASSET (Audience Segmentation System in European Theatres) podpořeného z programu Kreativní Evropa. Hlavním koordinátorem projektu zaměřeného na výzkum divadelního publika je Akademie múzických umění v Praze, která jej realizuje ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem a partnery z pěti dalších evropských zemí. Na jaře tohoto roku proběhla v pětici evropských měst první fáze sběru dat u divadelního publika. Divadla nyní vyhodnocují jeho průběžné výsledky ve spolupráci s hlavním projektovým metodikem – londýnskou The Audience Agency. Celkem bylo v Praze, Záhřebu, Vídni, Sofii a Helsinkách nasbíráno 7 575 validních odpovědí, které se sešly z 20 divadel, jež ročně dohromady obslouží na 1,8 milionu diváků. „Za Českou republiku se průzkumu účastní Národní divadlo, Studio Dva, Švandovo divadlo a Jatka78. Česká republika je zatím ve výzkumu zastoupena nejvyšším podílem odpovědí (36 %) i prodaných vstupenek (61 %),“ říká Michal Lázňovský, vedoucí Katedry produkce DAMU a hlavní iniciátor projektu ASSET.

Průzkum se zaměřil jak na běžné sociodemografické údaje týkající se například věku a genderu diváků, ale také na chování a preference evropského divadelního publika. Z pětice zkoumaných metropolí se publikum pražských divadel pohybuje na úrovni evropského průměru genderové (74% žen) i věkové skladby (43 let). V tomto ohledu se naopak vymyká Finsko, kde až 83% divadelního publika tvoří ženy, a Rakousko, které má i kvůli výběru zapojených divadel nejmladší publikum. Česká republika je s nejvyšším podílem publika z mimopražských regionů naopak absolutním lídrem v cestování za divadlem do metropole. „Čeští, finští a rakouští diváci dají při výběru představení nejvíce na osobní doporučení. Zajímavým rysem pražského publika je minimum informací vyhledávaných předem ke zvolenému titulu, s čímž koreluje hlavní motivace k návštěvě divadelního představení, kterou je pro české publikum především touha strávit čas s rodinou a přáteli. V tom jsou si Češi podobní s Rakušany, kteří však navíc návštěvu divadla považují za zvláštní událost v běhu každodenního života,“ říká projektová manažerka Martina Pecková Černá z Institutu umění – Divadelního ústavu. Češi se dále orientují především podle tématu inscenace a obsazení, méně již je pro ně důležitá cena vstupenky nebo autorský tým. Některé průběžné výsledky průzkumu byly překvapivé i pro další partnery projektu: například sofijské publikum si chodí do divadla především pro intelektuální stimulaci a nejvěrnější diváky má divadlo jako umění ve Finsku. Další fáze výzkumu divadelního publika proběhne během Noci divadel a na jaře roku 2020. Finální výsledky budou prezentovány na konferenci, která jako vyvrcholení projektu ASSET proběhne na podzim 2020 v Praze. Více informací o projektu k dispozici na www.asset4arts.eu.

Noc divadel je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night, který v roce 2008 odstartovala chorvatská Noc Kazališta. Myšlenka společného divadelního svátku se postupně rozšířila do více jak desítky evropských zemí. V loňskem roce se Noci divadel v ČR zúčastnilo na 40 tisíc návštěvníků a zapojilo 109 kulturních institucí ze 30 měst. V Praze program připravilo celkem 52 divadel a souborů. Česká Noc divadel, která existuje od roku 2013, je tak největším projektem v rámci European Theatre Night.

Noc divadel 2019
16.11. 2019

www.nocdivadel.cz

Autor článku: Eliška Míkovcová