23.01.2008 00:00

Nominujte na Cenu Evalda Schorma 2007

Cena Evalda Schorma - uděluje každoročně agentura DILIA za původní hru, dramatizaci či překlad.

 • Cena je určena pro studenty DAMU, JAMU, FFUK, FFMU a FFUP za původní hru, dramatizaci či překlad.
 • Projekty hodnotí komise na základě nominace a cenu - plaketu a finanční odměnu - uděluje DILIA autorovi (kolektivu).
 • Nominována mohou být tato díla:
  - původní hra
  - překlad hry (do češtiny dosud nepřeložené)
  - dramatizace
 • Dílo může nominovat jakákoli fyzická osoba, zejména však pedagogové a studenti výše uvedených škol a divadelní odborná veřejnost.
 • Nominace musí obsahovat zdůvodnění, kontakt na nominujícího a nominovaného a samotný text, který je nominován, a musí být doručena v písemné formě buď na adresu DILIA, Krátkého 1, Praha 9 nebo e-mailem na adresu spalova@dilia.cz, nejpozději do 15.března 2008.
Zdroj: spalova@dilia.cz  

Autor článku: Informace z divadel