16.01.2006 00:00

Nominujte na Cenu Evalda Schorma do 1. března

DILIA vypisuje Nominace na Cenu Evalda Schorma pro stávající studenty DAMU, JAMU, FFUK, FFMU a FFUP za původní hru, dramatizaci či překlad do češtiny dosud nepřeloženého díla. Od letošního roku dochází ke změně podmínek, neboť na Cenu Evalda Schorma, která je spojena s finanční odměnou, může nominovat jakákoli fyzická osoba, zejména však pedagogové a studenti výše uvedených škol a divadelní odborná veřejnost. Nominace musí obsahovat zdůvodnění a kontakt na toho, kdo nominuje, a musí být doručena v písemné formě na adresu DILIA, Krátkého 1, Praha 9 nebo e-mailem na spalova@dilia.cz.

Termín uzávěrky nominací je 1. března 2006.

Více informací na http://www.dilia.cz/view.php?cisloclanku=2006011601, nebo na tel.: 266 199 861 či e-mail: spalova@dilia.cz.

Zdroj: spalova@dilia.cz

Autor článku: Informace z divadel