16.08.2018 11:14

Nová jevištní technologie pro Státní operu

Po kompletním zrestaurování fresek v hledišti historické budovy
Státní opery a osazení nových travertinových desek a skleněné
fasády na přilehlé provozní budově se rekonstrukce posouvá
významným krokem dál. Státní opera získá novou točnu, která
přinese unikátní technické
možnosti.

Ministerstvo kultury rozhodlo o výměně zastaralé jevištní technologie
za novou. Stávající točna pochází ze 70. let minulého století a původně
byla plánovaná pouze její repase. Po zhodnocení všech pro a proti
padlo rozhodnutí, že bude jeviště Státní opery opatřeno novou
špičkovou jevištní technologii.

Nová točna včetně stavebních prací bude stát zhruba 115 milionů
(cena je bez DPH), a její instalaci budou předcházet zemní práce,
protože se prostor pod celým půdorysem jeviště, které má rozměry
17 na 21 metrů musí vyhloubit o pět metrů.

Státní opera se tak stane z technického hlediska nejmodernější
divadelní scénou v České republice a obstojí
i ve světovém měřítku.

http://www.statnioperavrekonstrukci.cz/

Autor článku: Tomáš Staněk; foto: www.statnioperavreknstrukci.cz

Nová jevištní technologie pro Státní operu